W swoim wyroku z 19 maja, którego uzasadnienie dostępne jest od dzisiaj na stronach kancelarii JBB, Sąd Krajowy w Monachium potwierdził, że GNU General Public License (GPL), jako część umowy, może wywoływać skutki prawe w sądach niemieckich.

Dla projektu NetFilter był to bardzo trudny rok. Przedstawiciele projektu porozumieli się najpierw w drodze ugody z firmą Allnet, która w swoich routerach używała kodu NetFilter nie przestrzegając przy tym licencji GPL. Następnie zawarli kolejną ugodę, tym razem z koncernem Fujitsu Siemens (FSC), który podobnie jak Allnet miał w ofercie bezprzewodowy router wykorzystujący kod z projektu NetFilter. Koncern zobowiązał się do przestrzegania licencji GPL i uiszczenia znacznych opłat na rzecz konferencji Linux-KongreB oraz FSF Europe.
Niedawno zakończył się następny spór o wykorzystywanie kodu projektu przez producenta routerów, firmę Sitecom. Jak podała kancelaria JBB, Sąd Krajowy w Monachium zobowiązał producenta routerów do korzystania z w/w oprogramowania wyłącznie w zgodzie z licencją GPL. Sędziowie orzekli, że w >>zapisach GPL nie można dopatrzyć się rezygnacji z praw autorskich, lecz stanowią one podstawę prawną tychże praw<<. Według kancelarii prowadzącej powyższą sprawę, jest to pierwszy przypadek w świecie, gdy w drodze rozstrzygnięcia sądowego potwierdzone zostały skuteczność i ważność prawna GPL. Zdaniem JBB wyrok ten będzie szeroko oddziaływać na inne, podobne postępowania sądowe.
W najbliższych dniach na niniejszej stronie kancelaria udostępni angielskie tłumaczenie wyroku.
Źródło:
Pro-Linux
Archiwalny news dodany przez użytkownika: wojtek_germ.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →