Vim posiada dużą liczbę poleceń odnoszących się do poruszania po pliku. Nie tylko początkujący mogą się w tym pogubić. Z pomocą może wtedy przyjść skrypt ShowMarks.

Skrypt tygodnia: ShowMarks

Nazwa: ShowMarks
Autor: Anthony Kruize ( trandor AT labyrinth DOT net DOT au ),
Michael Geddes ( michaelrgeddes AT optushome DOT com DOT au )
Opisywana wersja: 2.1

Wstęp


Vim posiada dużą liczbę poleceń odnoszących się do poruszania po pliku. Nie tylko początkujący mogą się w tym pogubić. Z pomocą może wtedy przyjść skrypt ShowMarks.

Wymagania

Vim 6.0 z wkompilowaną opcją +signs (big).

Instalacja


Pobierz archiwum .zip i rozpakuj je w katalogu .vim. Powstaną dwa pliki:

plugin/showmarks.vim
Właściwa wtyczka.
doc/showmarks.txt
Dokumentacja. Zainstaluj ją uruchomieniem Vima i wydaniem polecenia :helptags doc

Konfiguracja

(omawiam tutaj tylko najważniejsze opcje, pełna lista w dokumentacji skryptu, wspomniane tutaj opcje mogą być istotne dla polskiego użytkownika, lub wymagane do poprawnego działania skryptu)
ShowMarks udostępnia kilka zmiennych ułatwiających wykorzystanie skryptu. Możesz te zmienne ustawiać w pliku .vimrc lub odpowiednich wtyczkach plików.

showmarks_enable
Domyślnie: 1
Zmienna ta decyduje czy włączyć pokazywanie zakładek przy uruchomieniu Vima. W niektórych typach plików warto ją wyłączyć. Np. po co dokładna informacja o zakładkach przy edytowaniu poczty?
showmarks_include
Domyślnie: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.'`^<>[]{}()"
Uwaga: zamykające " to zakomentowany znak „, konieczny do pokazania zakładki „
Tutaj użytkownik decyduje jakie zakładki mają być pokazywane w kolumnie znaków. Domyślnie włączone są wszystkie, ale może to spowodować mały bałagan. Znowu, podobnie jak w przypadku poprzedniej zmiennej można ją ustawiać zarówno na poziomie globalnym jak i pojedynczego typu pliku. Informację o tym do czego służą poszczególne zakładki można znaleźć w :help mark-motions.
showmarks_ignore_type
Domyślnie: hq
Ta zmienna określa, które typy buforów należy zignorować i nie pokazywać tam zakładek. Można wybrać:

h
pliki pomocy
m
pliki niemodyfikowalne
p
bufory podglądu
q
bufory quickfix
r
pliki tylko do odczytu

Można też regulować kolorystykę znaków.

ShowMarksHLl
podświetlanie zakładek a-z
ShowMarksHLu
podświetlanie zakładek A-Z
ShowMarksHLo
podświetlanie wszystkich innych zakładek
ShowMarksHLm
podświetlanie jeśli jest wiele zakładek w jednym wierszu

Klawiszologia


Kilka skrótów klawiszowych do podstawowej obsługi (:help mapleader):

<Leader>mt
włącza i wyłącza pokazywanie zakładek
<Leader>mo
włącza pokazywanie zakładek
<Leader>mh
usuwa zakładki z bieżącego wiersza (drobny trik – w Vimie nie jest możliwe prawdziwe usunięcie zakładki, tak naprawdę jest ona przesunięta do pierwszego wiersza)
<Leader>ma
usuwa wszystkie zakładki z bieżącego pliku (patrz wyżej)
<Leader>mm
umieszcza następną wolną zakładkę w bieżącym wierszu

Używanie


Po zainstalowaniu skryptu otwórz Vimem dowolny plik. Przejdź do dowolnego wiersza i wydaj polecenie ma. Po chwili (regulowanej wartością opcji 'updatetime') pojawi się kolumna znaków z zakładkami. Wiersz, w którym jest kursor będzie oznaczony a>. Pojawi się też kilka innych znaków w formie x>. Pierwszy znak to zakładka, by przejść do niej, wydaj polecenie 'x (gdzie x to dany znak oczywiście).

[Jak wyglądają zakładki w Showmarks]
Fragemnt kodu programu Digikam. Do zakładek {}( można się dostać po prostu naciskając w trybie normal odpowiedni klawisz. a to normalna zakładka, B to zakładka międzyplikowa (można się do niej dostać będąc w innym pliku).

Podsumowanie


Skrypt przyda się nie tylko tym, którzy chcą widzieć swoje zakładki umieszczane w czasie edycji tekstu, ale także tym mającym problemy z opanowaniem dużej ilości zakładek i poleceń służących do przemieszczania się po tekście ({, }, (, ), itd.).
Jak zwykle plus za oddzielny plik pomocy w formacie vim-help.

Archiwalny news dodany przez użytkownika: mikmach.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →