Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oficjalnie poinformowało, że Polska nie poparła wprowadzenia patentów na oprogramowanie. Według wstępnej analizy ministerstwa, cytowana dyrektywa nie pozwala na patentowanie programów komputerowychi algorytmów. Ministerstwo planuje zwrócenie się do polskiego Urzędu Patentowego z prośba o dokładną analizę nowego prawa, podjąć szerokie konsultacje społeczne oraz – jeśli dyrektywa okaże się niekorzystna dla Polski, dołożyć wszelkich starań do jej zablokowania na etapie głosowania w Parlamencie Europejskim.

Komunikat Ministerstwa jest dowodem na pewną skuteczność prowadzonej od miesięcy kampani informacyjnej dotyczącej możliwych negatywnych skutków wprowadzenia patentów na oprogramowanie. Teraz pałeczka jest po stronie Urzędu Patentowego oraz – ponownie – środowisk informatycznych i organizacji społecznych. Już teraz wspólnie udało nam się dużo osiągnąć – wkrótce znów trzeba będzie się zmobilizować.

Nie wiadomo jeszcze, czy Polska będzie się starała o zaliczenie naszego głosu podczas spotkania Rady za głos wstrzymujący się (został on błędnie policzony jako głos „za” projektem dyrektywy). Z informacji, które udało nam się do dziś uzyskać wynika, że szanse na to są niestety niewielkie.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →