Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ukazało się pierwsze z serii wydań testowych platformy Mono 1.0. Jest to pierwsze wydanie sygnowane oficjalnie przez Novella, dlatego warto być może pokusić się o krótką charakterystykę produktu na obecnym etapie rozwoju.

W aktualnym wydaniu podkreślony został rozdział na trzy zestawy komponentów:

  • Rdzeń systemu (Mono Core) zawierający maszynę wirtualną wykonującą kod zgodny z ECMA CLI, wirtualną maszynę Javy (umożliwiającą współdziałanie aplikacji .NET z aplikacjami Java), kompilator C# 1.0 dla następujących architektur: x86, PowerPC, SPARC i S390, zestaw narzędzi deweloperskich oraz środowisko uruchomieniowe (runtime), które można osadzać w innych aplikacjach.
  • Platforma umożliwiająca tworzenie oprogramowania dla systemów Uniksowych, oferująca integrację z już istniejącymi bibliotekami i programami: GTK, Apache, bazy danych (Postgress, MySQL, DB2, Sybase, Sqlite, Oracle), Cairo, protokół LDAP, czy funkcje kryptograficzne.
  • Implementacja API Microsoft .NET, skupiająca się głównie na technologiach związanych z Web Services (ASP.NET Web Services, ASP.NET Web Forms, ADO.NET, protokół SOAP i mechanizm Remoting)

W założeniach projekt ma umożliwiać tworzenie przenośnych, niezależnych od systemu operacyjnego i języka programowania, aplikacji sieciowych w oparciu o model Common Language Infrastructure. Obecnie Mono działa i jest oficjalnie wspierane na Linuksie, Windows, Mac OS X, Solarisie i HP-UX, przy czym szczególny nacisk jest kładziony na dwa pierwsze platformy. Martwić może brak zainteresowania twórców Mono systemami z rodziny BSD, które mają stosunkowo duży udział w rynku serwerów, przy czym rosnące zaangażowanie użytkowników tych systemów w przygotowanie bety w ostatnim czasie może zmienić tą tendencję.
Dodatkowym celem przyświecającym Ximianowi jest stworzenie bogatego zestawu narzędzi ułatwiających pracę programistów tworzących natywne aplikacje dla systemów z rodziny Unix, w szczególności dla środowiska graficznego GNOME. Warto nadmienić, że Novell koncentruje się na właściwościach, które odróżniają Mono od Microsoft .NET, takich jak możliwość wykonywania bytecode’u Javy i wykorzystania C# jako języka skryptowego w „tradycyjnych” aplikacjach.
Biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę zainteresowanych Mono deweloperów wydaje się, że założenia autorów projektu mają solidne podstawy, zaś mnogość aplikacji tworzonych i portowanych przy użyciu nowej technologii potwierdza, że kierunek rozwoju obrany przez Miguela de Icaza i jego kolegów jest właściwy. Lista nowości w Mono Beta 1 w stosunku do poprzedniego wydania (0.31) jest ogromna, warto zatem skupić się na kilku najistotniejszych:

  • Global Assembly Cache – do runtime’u włączono mechanizm pozwalający na współdzielenie załadowanych do pamięci bibliotek przez wszystkie uruchomione aplikacje.
  • Zintegrowana maszyna wirtualna dla Javy (IKVM), pozwalająca na uruchamianie projektów w tym języku bezpośrednio na platformie Mono.
  • Eksperymentalne wsparcie dla szablonów typów (Generics) i specyfikacji CLS w kompilatorze C# i maszynie wirtualnej
  • Kompletna implementacja klas System.Drawing w oparciu o bibliotekę Cairo
  • Jako dodatek – testowe wersje mechanizmów, które dostępne będą dopiero w Mono 1.2: implementację standardu C# 2.0 w kompilatorze i maszynie wirtualnej oraz API System.Windows.Forms.

Prace nad pierwszą betą trwały do ostatniej chwili, aby zminimalizować liczbę błędów, które poprzednio regularnie wkradały się do oficjalnych wydań. Dzięki szczegółowym testom instalacja powinna przebiegać bez większych problemów nie tylko na systemie Linux, ale również na innych platformach, a także, jak wspomniano, na FreeBSD. Warto mimo wszystko pamiętać, że wersje beta z definicji zawierają błędy i tylko dzięki informacjom od użytkowników mogą one zostać poprawione.
Równocześnie z wydaniem Bety 1 ukazały sie nowe, zintegrowane z GAC wersje bibliotek Gtk# (0.91.1), libgdiplus (0.5), gtksourceview-sharp (0.2) oraz gecko-sharp (0.2). Zaktualizowano także pozostałe komponenty platformy Mono, czyli przeglądarkę dokumentacji Monodoc 0.15, serwer ASP.NET – XSP 0.13 i powiązany z nim moduł dla serwera Apache – mod_mono 0.9. Z uwagi na zamrożenie funkcjonalności w gałęziach CVS aplikacje zawierają przede wszystkim poprawki krytycznych błędów, a w przypadku Monodoc kolejne uzupełnienia w dokumentacji.
Listę wydań zamyka trzecia wersja środowiska programistycznego MonoDevelop, w której również znajdziemy mnóstwo nowości: przede wszystkim wsparcie dla projektów Java (na bazie IKVM), Nemerle i ILAsm, rozszerzoną integrację z Monodoc, import projektów VisualStudio.NET, a także możliwość generowania plików Makefile. Usprawniono mechanizm podpowiadania składni, pojawiło się także wsparcie dla Gettext’u, dzięki czemu wkrótce możemy się spodziewać zlokalizowanej wersji środowiska. W najbliższym czasie autorzy obiecują możliwość eksportu projektów MonoDevelop do formatu VS.NET oraz nowy podsystem budowania źródeł, w szczególności dla projektów ASP.NET.
Dokładne informacje na temat wydań można znaleźć na stronach domowych projektów Mono i Monodevelop oraz na listach dyskusyjnych. Tam też zamieszczone są odnośniki, z których pobrać można pakiety źródłowe i instalacyjne nowych wydań.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Go-Mono.PL Team.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →