Pomimo negatywnej rekomentdacji Komisji w dniu dzisiejszym Sejm RP nie zdołał odrzucić poprawki Senatu do ustawy o pomocy społecznej. Zatem jeżeli Prezydent nie zawetuje ustawy, co jest wysoce nieprawdopodobne, w systemie prawa polskiego obowiązywać będą dwie ustawy ustanawiające zasadę neutralności technologicznej państwa – ustawa o pomocy społecznej i ustawa o systemie informacji oświatowej.

Chciałbym podziękować wszystkim senatorom i posłom, którzy zrozumieli wagę tego problemu i głosowali za równouprawnieniem wszystkich istotnych systemów operacyjnych oraz nałożeniem na rząd, niezależnie od jego politycznego rodowodu, zakazu preferowania jednego systemu, niezależnie jaki to miałby być system.
Oczywiście nie można zapominać, że pierwotna propozycja treści poprawki została zaproponowana przez ISOC-RWO.
Tak to problem Janosika i skandal z ZUS-em pozwolił nam, zwykłym obywatelom, wszystkim wpłynąć na takie ukształtowanie prawa by problem stworzony przez nieracjonalne stanowsko kierownictwa ZUS nie mógł się już powtórzć w oświacie lub w pomocy społecznej.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →