Kilka godzin temu zakończyło się spotkanie w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji poświęcone projektowi Narodowej Strategii Rozwoju Wolnego Oprogramowania.

Spotkanie, w którym mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, było podzielone na dwie części: ogólną prezentację strategii oraz dyskusję nad projektem. Dyskusja była wyjątkowo udana merytorycznie: obecni na sali mieli szansę zgłosić swoje uwagi do podstawowych założeń strategii, obiecali też podesłać swoje komentarze na założoną w tym celu listę.

Przy okazji była możliwość poznania stanowiska samego ministerstwa w sprawie wolnego oprogramowania. Podsekretarz Stanu, Wojciech Szewko, już na samym wstępie podkreślił znaczenie wolnego oprogramowania w informatyzacji kraju oraz wagę istnienia Strategii. Uchwalona przez rząd będzie brana pod uwagę przy uchwalaniu kolejnych budżetów oraz – co niemniej ważne – przy projektowaniu nowych ustaw.

Moje wątpliwości podczas dyskusji budziła sprawa już istniejących systemów informatycznych, które utrudniają migrację biur i urzędów na wolne oprogramowanie – wśród nich osławionego Płatnika.
Odpowiedź, którą uzyskałem, na pewno zadowoli wszystkich twórców Janosika – otóż w uchwalanym właśnie prawie ma pojawić się punkt dotyczący minimalnych wymagań stawianych systemom informatycznym. Jednym z wymogów ma być interoperacyjność – czyli po prostu otwartość standardów komunikacyjnych. Każdy już istniejący system również będzie musiał spełnić minimalne wymagania – co oznacza, że na producentów już wdrożonych systemów zostanie nałożony obowiązek udostępnienia protokołu komunikacyjnego – czyli dokładnie tego, o co Sergiusz Pawłowicz oraz ISOC-RWO od jakiegoś czasu walczą w sądzie.

Ogólnie odniosłem pozytywne wrażenia – ministerstwo jest otwarte na uwagi dotyczące zarówno projektu Strategii, jak i projektów ustaw i rozporządzeń, które mogą utrudniać informatyzację kraju. Mam też nadzieję, że społeczna konsultacja przyszłych projektów, której świadkami właśnie jesteśmy, stanie się standardem przy opracowywaniu nowych ustaw i strategii.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →