Wczesną jesienią Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ogłosiło przetarg na przeszkolenie 750 nauczycieli różnych przedmiotów w posługiwaniu się Linuksem w dydaktyce swojego przedmiotu. Najtańszą ofertę przedstawiło konsorcjum polskich firm edukacyjnych, w skład którego wchodzą firmy DC Edukacja, OFEK, OSI CompuTrain SA oraz Vulcan i jego oferta przyjęta została dla 11 województw (pozostałe przyznano firmie Altkom).
Kursy, obejmujące dwie sesje po trzy dni każda i trzy tygodnie pracy zdalnej (e-learning) między sesjami, spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem: wszystkie miejsca zostały zajęte już pierwszego dnia rekrutacji, a liczba zgłoszeń była ponad pięciokrotnie wyższa od liczby miejsc! Na szkolenie nauczyciel musi poświęcić dwa weekendy i zapłacić znaczącą cześć kosztów zakwaterowania, jeśli więc zgłasza się na taki kurs, to musi czuć rzeczywistą potrzebę nauczenia się korzystania z Linuksa.

Adresatem tych szkoleń byli zwykli nauczyciele, a nie wyżej kwalifikowani użytkownicy: administratorzy pracowni szkolnych lub nauczyciele technologii informacyjnej, od uczestników wymagano jednak minimalnego przygotowania, na przykład wcześniejszego ukończenia jakiegoś kursu komputerowego. Dlatego program nastawiony został na obsługę wybranej dystrybucji (tutaj Aurox) w środowisku KDE oraz na wykorzystanie oprogramowania przydatnego w szkole: biurowego, multimedialnego, statystycznego, edukacyjnego i publikacji materiałów w sieci. Stosunkowo mniej uwagi poświęcono tradycyjnym operacjom uniksowym: pracy zdalnej, narzędziom używanym w konsoli tekstowej, językom skryptowym.
Na przygotowanie kursów było bardzo niewiele czasu – zaledwie dwa tygodnie. Na szczęście nie było najmniejszych kłopotów ze znalezieniem doświadczonych edukatorów mających duże doświadczenie z wykorzystaniem Linuksa w szkole (wśród nich znalazł się znany czytelnikom 7thguard Tristan). Udało się więc zorganizować kursy metodą „nauczycieli uczy bardziej doświadczony nauczyciel”. Napięte terminy spowodowały wybór Auroksa jako dystrybucji najlepiej znanej edukatorom. Program przewiduje jednak demonstrację Knoppiksa oraz Polskiej Dystrybucji Edukacyjnej wraz ze wskazaniem podstawowych różnic między środowiskami wywodzącymi się z Debiana i Fedory (dawniej Red Hat).
Dzięki zamówieniu przez MENiS szkoleń powstał w ekspresowym tempie podręcznik Linuksa dla nauczycieli oraz cała seria materiałów pomocniczych, wśród nich prezentowany przez Tristana na liście ogólne omówienie zasad wolnego oprogramowania. Samo poprzedzające kurs dwudniowe spotkanie kilkudziesięciu edukatorów miało olbrzymie znaczenia dla ukształtowania się środowiska nauczycieli – użytkowników Linuksa oraz dla wymiany doświadczeń metodycznych.
Równolegle ze szkoleniami linuksowymi MENIS zamówiło w podobnej skali szkolenia z posługiwania się technologią Visual.NET, a więc swego rodzaju równowaga została zachowana. Mimo to można mówić o pewnego rodzaju przełomie: dotychczas ze środków budżetowych finansowane były wyłącznie standardowe kursy dla administratorów pracowni, nauczycieli IT i dyrektorów szkół, skoncentrowane na podstawach obsługi Windows i MS Office. Szkoły wybierające Linuksa jako platformę dla swych pracowni musiały dotychczas same szukać szkoleń i na ogół nie były w stanie znaleźć kursów adresowanych specjalnie dla nauczycieli.
Olbrzymie zainteresowanie pierwszą serią kursów zapewne skłoni MENiS do powtórzenia tej akcji. Nawet, jeśli zakres dofinansowania będzie mniejszy, to po zebraniu pierwszych doświadczeń będzie łatwiej je organizować na skalę podobną do wcześniejszych kursów elementarnych oraz akcji „Intel dla przyszłości”, w ramach której przeszkolono kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Vlado.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →