Pojawiła się właśnie nowa wersja RDBMS zwanego PostgreSQL, oznaczona numerkiem 7.4.

Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji poprzedniej to przyspieszenie wykonywania podzapytań z użyciem IN/NOT IN (ma podobno działać tak samo lub nawet szybciej niż użycie EXISTS), przyspieszone GROUP BY, lepsza optymalizacja zapytan używających bezpośrednio składni JOIN, nowa wersja modułu obsługi wyrażeń regularnych oraz możliwość wstawiania krótkich funkcji bezpośrednio w kod zapytań SQL. Wprowadzono w końcu pełną obsługe IPv6, zmieniono nieco protokół klient-serwer (teraz obie wersje, stara i nowa, są obsługiwane) dodająć więcej informacji o błędach i statusie, poprawiono też niektóre biblioteki (np. libpq) i narzędzia do przeszukiwania pełnotekstowego oraz dodano nowe autovacuum (w contrib).
Strona domowa projektu to http://www.postgresql.org, natomiast źródła systemu baz danych można pobrać z jednego z mirrorów ftp.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: pbs.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →