Dzisiejszy odcinek wiadomości ze świata Debiana tłumaczyło wyjątkowo wiele osób i w dodatku tłumaczony był w miejscu gdzie wedle założeń być powinien. Nadal nie pojawił się koordynator, ale jego brak z nawiązką rekompensuje pojawienie się kobiety, która zaszczyciła nasze szeregi 😉
Tłumaczenie z największą przyjemnością dedykuję Panu „Wstyd Się Przedstawić”, który z pewnością stwierdzi, że jest ono bardziej beznadziejne niż poprzednie.
Zapraszam do lektury!

Witaj w czterdziestym czwartym w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Bruce Perens zarezerwował domenę nonfree.org na potrzeby sekcji non-free, jeśli oddzieli się ona kiedyś od Debiana. W tej chwili jest tam tylko rekord CNAME wskazujący na ftp.debian.org, ale nieco pracy może uczynić z tej domeny dobry środek do zorganizowania odłączenia non-free.
Debian szybszy od Gentoo? Matt Garman zastanawiał się, dlaczego jego program w C++ działa dużo wolniej skompilowany na Gentoo niż na Debianie Sid. Później ogłosił, że rekompilacja bibliotek C++ w Gentoo z mniej agresywnie ustawionymi flagami optymalizacji (-O2 zamiast -O3) eliminuje różnicę w prędkości. Matt dodał również, że Debian i inne dystrybucje są konserwatywne, ale tworzone przez bardzo doświadczonych ludzi.
Odtwarzanie systemu z Knoppiksem. IBM Developerworks opublikował artykuł autorstwa Carli Schroder, który opisuje, jak odzyskać niestartujący system linuksowy, modyfikować pliki, montować sieciowe systemy plików oraz jak dokonać gruntownych modyfikacji systemowych korzystając jedynie z płyty z Knoppiksem i dostępu do Internetu.
Poprawa opieki nad KDE. Niektórzy mogli być zaniepokojeni, widząc, że w ostatnim tygodniu Chris Cheney porzucił opiekę nad wieloma podstawowymi pakietami KDE. Na szczęście, był to tylko element przygotowań do przejęcia ich przez grupę opiekunów Qt/KDE, której Chris jest członkiem. Utworzono dla niej listę dyskusyjną, a obecnie omawiany jest projekt dokumentacji zasad.
Poprawki do Umowy Społecznej. Branden Robinson zaproponował wprowadzenie kilku poprawek do Umowy Społecznej. Niektóre z nich zmieniają koncepcje Umowy, inne są tylko redakcyjne. Jedna z jego kluczowych propozycji dotyczyła tego, aby Debian przestał angażować się przy archiwum non-free. Oznacza to, iż po podejęciu odpowiedniej decyzji Debian mógłby przestać dostarczać niewolne oprogramowanie. Na portalu Slashdot prowadzono dyskusję na temat tej propozycji, w której Bruce Perens zasugerował, jak usunięcie non-free mogłoby wyglądać. Propozycja Brandena spowodowałaby także pewne oddzielenie od Umowy Społecznej (Social Contract) Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego Oprogramowania (Debian Free Software Guidelines).
Debian w przedsiębiorstwie? James Maguire zastanawia się czy jest dla Debiana miejsce w świecie korporacji. Pisze o certyfikacji porogramów, czy raczej jej braku, braku wsparcia komercyjnego producenta kompensowanym usługami firm trzecich. Możliwość zastosowania Debiana zależy od wymagań użytkownika. Firmy z własną obsługą techniczną, nie chcące płacić nikomu innemu mogłyby wdrożyć Debiana zwiększając zwrot z inwestycji.
Projekt deklaracji stanowiska w sprawie GNU FDL. Manoj Srivastava poinformował o próbie stworzenia dokumentu poświęconego zastrzeżeniom członków projektu Debian do GNU Free Documentation License (FDL). Dokument ten stara się przedstawić argumentację prowadzącą do wniosku, że GNU FDL nie można uważać za licencję łatwo spełniającą Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania.
Wyniki głosowania nad statutem. Propozycja A wygrała w głosowaniu, mającym na celu eliminację dwuznaczności części 4.1.5 statutu. Oznacza to, że Umowa Społeczna Debiana i Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania są teraz „Dokumentami założycielskimi” i mogą być modyfikowane większością 3:1 głosów deweloperów. Nowelizacja wyjaśniła również status nietechnicznych dokumentów, zapewniając, że deweloperzy mogą wydawać, zastępować i wycofywać rozmaite deklaracje, włączając w to zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach.
Szablony debconfa – poradnik stylistyczny. Christian Perrier ogłosił stworzenie poradnika dla piszących szablony debconfa. Tłumacząc szablony na francuski, Christian często natrafiał na takie, które wydawały się niezgodne z pewnymi, zapisanymi bądź nie, zasadami. Stało się jasne, że pewna formalizacja wymaganych i zalecanych praktyk ułatwiłby opiekunom pakietów tworzenie dobrych szablonów. Harmonizacja stylu mogłaby także znacząco poprawić odbiór Debiana, przyczyniając się do sprawiania bardziej „profesjonalnego” wrażenia.
NetBSD – raport o stanie. Joel Baker przedstawił raport o stanie NetBSD. Joel uruchomi ponownie archiwum, używając debpool (co powinno umożliwić wrzucanie plików przez HTTPS PUT bez konieczności posiadania konta na samym serwerze). Będzie ono ponownie oparte na gałęzi -current (pre-2.0), ze względu na problemy, które można rozwiązać tylko mając działającą obsługę wątków POSIX-owych. Joel pracuje też nadal, za zgodą Fundacji NetBSD, nad zmianą licencj BSD z czteropunktowej na trzypunktową (kontaktując się z autorami i prosząc ich o zmianę licencji, zgłaszając łatki i współpracując z zespołem podstawowym (core team) przy ich integracji). Jak na razie odnosi w tym olbrzymie sukcesy.
Uzyskanie wsparcia Debiana na komputerach HP. Kianusch Sayah Karadji stara się przekonać HP do wspierania Debiana na swoim sprzęcie. Firma twierdzi, że ponieważ Debian nie ma danych na temat liczby swoich użytkowników korzystających z serwerów HP, nie wiadomo czy obsługa tej dystrybucji byłaby sensowna. Używający Debiana na maszynach HP są więc proszeni o kontakt z Kianuschem pod adresem debian@sk-tech.net. Kilku pracowników HP jest deweloperami Debiana.
Tasksel a niestandardowe dystrybucje Debiana. Andreas Tille zastanawiał się, w jaki sposób tasksel powinien wspierać niestandardowe dystrybucje Debiana, takie jak Debian Jr. czy Debian-Med. Obecnie tasksel pokazuje zadanie debian-jr, ale ignoruje pozostałe. Oczywiście, powinien zostać znaleziony bardziej wyrafinowany sposób na to, aby traktować je jednakowo.
Wiele pakietów PostgreSQL. Oliver Elphick zastanawiał się, czy i jak można zainstalować wiele wersji pakietów PostreSQL jednocześnie. Ma to pomóc z problemami przy aktualizacji głównych wersji, jak również pozwolić ludziom na posiadanie wielu klastrów bazowych, także w różnych wersjach programowych.
Debian na targach COMDEX. W czasie tegorocznego Comdexu w Las Vegas, w czwartek, 20 listopada od 12:00 do 13:30 odbędzie się debianowe install party. Zarówno pomagający jak i oczekujący pomocy będą mile widziani. Także podczas Comdexu, 18 listopada o 13:30 w „Open Source and Linux Innovation Center” można będzie wysłuchać półgodzinnego wprowadzenia do Debiana dla użytkowników korporacyjnych. Natomiast 19 listopada od 15:30 do 16:45, w ramach bloku konferencyjnego Open Source odbędzie się panel dyskusyjny zatytułowany „Praktyczny przewodnik po systemach operacyjnych o otwartych źródłach”, obejmujący także Debiana.
Alternatywne przeglądarki formatów Postscript i PDF. Matthias Urlichs zauważył, że istnieją pakiety wirtualne postscript-viewer i pdf-viewer, ale nie korzystają z mechanizmu alternatyw, nie ma więc polecenia /usr/bin/postscript-viewer. Mark Brown wyjaśnił, że Debian zawiera system rejestracji programów obsługi różnych typów MIME, z którego powinny korzystać przeglądarki. Do znalezienia programu właściwego dla danego typu pliku można wtedy użyć polecenia run-mailcap.
Lokalizowane zgłoszenia błędów. Magosányi Arpád zastanawiał się, czy jest znany lub planowany sposób przesyłania zgłoszeń do systemu śledzenia błędów w językach innych niż angielski. Zaproponował, by w momencie wykrycia nieangielskiego języka, zgłoszenie błędu, zamiast do prawdziwego pakietu, było wysyłane do pakietu językowego. Opiekunowie tych pakietów mogliby być łącznikami pomiędzy użytkownikiem a opiekunem prawdziwego pakietu.
Zapotrzebowanie na listę dotyczącą jąder Debiana. Francesco Paolo Lovergine zaproponował, aby stworzyć nową listę dyskusyjną debian-kernels w celu ułatwienia koordynowania i pielęgnowania jąder i łat w Debianie. Owa lista nie byłaby ograniczona wyłącznie do jąder Linuxa, ale zawierałaby również jądra Hurd i *BSD. Zgłosił również żądanie stworzenia tej listy.
Cykliczne zależności budowania. Anthony DeRobertis zastanawiał się czy jest jedyną osobą, która sądziła, że Debiana można zbudować ze źródeł, korzystając tylko z pakietów istotnych (essential) i istotnych przy budowaniu (build-essential). Konkretnie, natrafił on na cykl zależności budowania cdbs – libgd-gd2-*-perl – cdbs. Joel Baker chciałby aby sekcja main w dystrybucji stabilnej i testowej były zbiorami zamkniętymi ze względu na zależności budowania. Obecna sytuacja jest kłopotliwa przy przenoszeniu systemu na nową architekturę lub jądro.
Rozdzielone pliki nagłówkowe jądra. Otto Wyss zastanawiał się, dlaczego libc6-dev nagle zaczął zależeć od plików nagłówkowych jądra (linux-kernel-headers). Mark Brown wyjaśnił, że zawsze kilka plików nagłówkowych jądra było włączanych do libc6-dev. Po prostu ostatnio zostały rozdzielone od pozostałych i umieszczone w osobnym pakiecie. Do niektórych z tych nagłówków odnoszą się pliki nagłówkowe glibc, które nie kompilowałyby się poprawnie, gdyby pliki nagłówkowe jądra nie były zainstalowane.
Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

 • thttpd — Wycieki informacji, DoS oraz uruchamianie dowolnego kodu.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały niedawno dodane do Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • apache-utils — Utility programs for webservers.
 • bookmark-merge — Merge bookmarks from Mozilla, Netscape and IE.
 • crosshurd — Install a hurd-i386 system from any running Debian system.
 • debian-installer-demo — Debian Installer demo.
 • gnue-appserver — GNU Enterprise Application Server.
 • gnue-navigator — GNU Enterprise Navigator.
 • gridlock — Collection of grid-based board games for GNUstep.
 • gtklookat — VRML viewer for GTK+.
 • gtodo — Gtk-2 todo list.
 • ps2eps — Convert PostScript to EPS (Encapsulated PostScript) files.
 • udo — Universal DOcument – text processing utility.
 • wavesurfer — Sound Manipulation Program.

Pakiety osierocone. W tym tygodniu osierocono 9 pakietów. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 190 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich opiekunów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i zmień jego tytuł na ITA:.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem dwn@debian.org.
Tłumaczenie: Kalina Detko, Michał Politowski, Marcin Paweł Kobierzycki, Bartosz Feński aka fEnIo.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: fEnIo.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →