Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia ukaże się nowa wersja projektu XFree86. Już za tydzień nastąpić ma jej zamrożenie, po którym zgłaszane i poprawiane będą błędy w kodzie źródłowym. Gdy już zespół deweloperów uzna jakość kodu za wystarczającą, 15 grudnia powinno nastąpić wydanie XFree86-4.4.0.

Jeśli zgłoszone zostaną poważne błędy, których usunięcie nie będzie możliwe przed planowanym terminem, wówczas czas oczekiwania na premierę odpowiednio się wydłuży. Od chwili opublikowania XFree86-4.3, które miało miejsce 27 lutego 2003 roku, wypuszczane były dwa razy w miesiącu migawki dające obraz obecnego stanu prac nad nową wersją. Działo się tak aż 13 razy. W tym czasie w logach zmian, udostępnianych na serwerze FTP projektu, odnotowano 454 poprawki.
Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

  • ulepszenie konfiguratora xf86cfg
  • aktualizacja wsparcia dla IPv6 oraz X-TrueType
  • wsparcie kolejnego osprzętu: nowszych chipsetów ATI aż do Radeon 9800 (bez przyspieszenia 3D), VIA CLE266, Trident, CyberBladeXP4, TV-Chips VT1621 i CH7005 w sterowniku Trident, Kensington, ValuMouse oraz Aiptek Tablet
  • większe umiędzynarodowienie klawiatur i obsługa nowych klawiatur.
  • wielokrotne aktualizacje DRM (Direct Rendering), tak że istnieje już teraz GLX Rendering dla Mac OS X i rozszerzenie DRI dla Apple.
  • natywne wsparcie thread dla NetBSD w wersji 1.6 i wyższych
  • usunięcie przestarzałych rozszerzeń PEX i XIE.
Share →