Czym jest GDB?
GDB, czyli GNU Project Debugger, umożliwia zobaczenie tego, co dzieje się 'wewnątrz’ innego programu podczas jego pracy, albo tego co zrobił program w momencie, gdy niespodziewanie przerwał pracę. 8 października o godz. 7:22 ukazała się nowa wersja GNU Debugger. W wersji 6.0 wprowadzono liczne zmiany, które będą stanowić podstawę dla zastosowania dalszych udoskonaleń.

Zespół deweloperów GDB udostępnił wersję 6.0 dziesięć miesięcy po ukazaniu się poprzedniej wersji 5.3. Mimo braku oficjalnej informacji na stronach WWW projektu GNU odnośnie kodu źródłowego, jego najnowszą wersję można już pobrać pod adresem ftp.gnu.org .
Przygotowana została także lista najważniejszych zmian:

  • wsparcie dla Objective-C oraz Javy
  • lepsza informacja o stosie wywołań (Stack backtrace) Kto denerwował się kiedyś z tego powodu, że GDB nie potrafiło prawidłowo zasygnalizować wywołania Stack 'padniętego’ programu, powinien sięgnąć po nową wersję GDB.
  • nowa, wewnętrzna architektura – szkielet, dzięki któremu w przyszłości możliwe będzie, np. debuggowanie 32 bitowych programów na AMD 64 albo komputerach ppc64.
  • przypisywanie wartości lokalnym zmiennym lokalny w wątku pod Linuksem Dodatkowo nowy GDB współpracuje także z Native POSIX Thread Library (NPTL).
  • podobnie, jak w nowszych binutils, GDB umożliwia pozyskiwanie informacji do debuggowania z osobnego pliku. Dzięki temu możliwe jest uwolnienie plików wykonywalnych od wszystkich informacji z debuggowania i opcjonalne dodawanie plików z takimi informacjami.
  • dzięki DWARF 2 Location Expressions [wyrażenia lokalizujące] GDB uzyskuje lepsze informacja o zmiennych, także w zoptymalizowanym kodzie.

GDB jest bardzo wydajnym, wieloplatformowym, najbardziej znanym wolnym debuggerem. Innym wolnym debuggerem jest UPS. Najlepszymi graficznymi nakładkami dla GDB są GNU Visual Debugger (GVD), Data Display Debugger (DDD) oraz otoczenia programistyczne takie, jak KDEvelop i Anjuta.
Źródło: http://www.gnu.org/software/gdb/download/ANNOUNCEMENT
http://www.pro-linux.de/

Archiwalny news dodany przez użytkownika: wojtek germ.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →