Tłumaczenie jest jeszcze ciepłe, a sama treść w miarę aktualna :). Wczoraj Joey znowu przypomniał mi/nam, że lubi robić niespodziewanki tłumaczom i w dniu publikacji wieści podwaja objętość danego odcinka ;). Zapraszam do tłumaczenia (w przyszłości ;), a teraz możecie czytać :)).

Witaj w trzydziestym siódmym w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Kilku czytelników napisało, że pierwszym sprzętowym odtwarzaczem dźwięku w Ogg/Vorbis jest NeurosAudio i jest on już dostarczany od wielu miesięcy. Podobno producenci wspierali też autorów Ogg i dostarczyli menadżera synchronizacji dla GNU/Linuksa, zwanego positron, który został spakietowany i jest dystrybuowany przez Debiana.
Zbyt dużo wersji Tcl? Andreas Rottmann zastanawiał się dlaczego w archiwum znajdują się cztery różne wersje środowiska programistycznego Tcl (8.0, 8.2, 8.3, 8.4). Matthew Palmer wyjaśnił, że Tcl nie jest za bardzo kompatybilny wstecz. Z tego powodu wiele pakietów nie działa lub nie buduje się poprawnie z nowszymi wersjami języka.
Stan migracji pakietów do dystrybucji testowej. Petter Reinholdtsen poinformował, że migracja pakietów do dystrybucji testowej w ostatnim czasie znacząco zwolniła tempo. Częściowo jest to spowodowane dużym obciążeniem buildd na mips. Colin Watson wskazał, że przyczyną tego stanu rzeczy jest glibc 2.3.2. Dodał też, że jest wielce prawdopodobne, że wkrótce proces powinien nabrać większego tempa.
Druga rewizja Woodiego. Zostało wysłane oficjalne ogłoszenie przedstawiające aktualny stan prac nad drugą rewizją Debiana woody (3.0r2). Rewizja ma według planów zawierać około 130 uaktualnień biezpieczeństwa, które się pojawiły od czasu pierwszej rewizji. Wszelkie komentarze powinny być wysyłane bezpośrednio do Joeya.
Nie będzie walczących banjo w Debianie. Jednymi z najdziwniejszych listów na debian-devel na przestrzeni lat były powtarzane przez różnych ludzi prośby o nuty dueling banjos. Kilku subskrybentów listy było chętnych do pomocy w poszukiwaniach. Jim Penny nazwał to Efektem Dueling Banjo, a także wyjaśnił że stało się to samonapędzającą się klapą Googli. Ludzie używają Googli, które po nuty kierują ich do Debiana, natomiast same pytania wzmacniają przekonanie Googli, że Debian jest odpowiednim miejscem do szukania tej muzyki.
Kryteria włączenia programu do Debiana. Adam Kessel zastanawiał się jakie są wytyczne odnośnie tego, co jest włączane do Debiana poza wymaganiami stawianymi przez DFSG. Steve Langasek wyjaśnił, że rzadko się zdarza, by Debian odrzucił wniosek dewelopera, który chce się opiekować wolnodostępnym i legalnie dystrybuowalnym oprogramowaniem. Manoj Srivastava dodał, że jeśli deweloper poświęcił swój czas i wysiłek na spakowanie programu i dostosowanie go do wymagań polityki, to dopóki Debian może legalnie dystrybuować ten program, to zazwyczaj nie będzie żadnych przeszkód.
Alternatywa dla GNU FDL. Wouter Verhelst przygotował szkic licencji dokumentacji, która ma zachować ducha GNU Free Documentation License (FDL), ale być w pełni wolna według DFSG. Branden Robinson nie do końca był pewien, jaki cel przyświecał FDL, ale uważa, że powinno się najpierw wypisywać cele licencji przed pisaniem właściwego tekstu.
Attribution-ShareAlike License. John Goerzen zastanawiał się czy Attribution-ShareAlike License organizacji Creative Commons jest wolna w rozumieniu DFSG. Z jego analizy wynika, że ta licencja spełnia wszelkie wymogi DFSG. Branden Robinson zgodził się z tym, ale ostrzegł, że licencje musi być jeszcze przejrzana pod kątem różnych dziur, pułapek, by wykluczyć niewolną licencję, pomimo spełnienia przez nią wszystkich wymagań DFSG. Florian Weimer uważał, że to będzie zależało od tego, czy licencja została nałożona na nadający się do modyfikacji format dokumentacji.
Nowości w Systemie Śledzenia Pakietów. Raphaël Hertzog poinformował o nowej funkcji dodanej przed kilkoma miesiącami do Systemu Śledzenia Pakietów (PTS). Można teraz dodać własne informacje do umieszczonych na stronie PTS danego pakietu. Strony PTS zawierają wiele użytecznych odsyłaczy (BTS, statystyki kontroli jakości, adresy kontaktowe, stan tłumaczeń DDTP, dzienniki buildd) i gromadzą jeszcze więcej informacji z różnych miejsc. System ma ponad 3000 subskrypcji, z 1500 różnych adresów, dotyczących 1650 pakietów źródłowych.
DebConf 4 w Brazyli. Carlos Laviola ogłosił, że czwarta konferencja Debiana (DebConf 4) odbędzie się w Porto Alegre w Brazyli. Wspomniany kraj ostatnio wykazał się znaczącą aktywnością w ruchu Wolnego Oprogramowania, jednak na poprzednich konferencjach Debiana nie miał dobrej reprezentacji. Już teraz są plany przeprowadzenia tej konferencji kilka dni przed lub po Fórum Internacional de Software Livre (Międzynarodowym Forum Wolnego Oprogramowania), dzięki czemu deweloperzy Debiana będą mogli uczestniczyć również w nim.
Usprawnienia w systemie śledzenia błędów (BTS). Colin Watson ogłosił ostatnio dodany znacznik 'fixed-upstream’ (’poprawiony w oryginalnym pakiecie’), który zastąpi (nad)używanie znacznika 'pending’ (’poprawiany’) jako odnoszącego się do błędów, które zostały naprawione zewnętrznie i opiekun tylko czeka na wydanie nowej wersji. Nowy atrybut 'owner’ (’właściciel’) pozwala ekipom opiekunów na wygodniejsze dzielenie pracy. Ustawiony adres otrzymuje te same wiadomości związane z błędem, które otrzymałby opiekun pakietu.
Instalowanie sarge przy użyciu debian-installera. Sebastian Ley poinformował, że grupa tworząca debian-installer przeprowadziła porządki w procesie budowania obrazów nowego instalatora Debiana. Wydali również dokument howto, który omawia instalację sarge. W tym samym czasie grupa Debian-CD sprawdziła poprawność obrazów ISO netinst do instalacji sarge przy użyciu nowego instalatora Debiana.
Opieka nad pakietami z wykorzystaniem Subversion. Eduard Bloch zajmuje się pakietem svn-devscripts, który zawiera narzędzia pomocne w tworzeniu pakietów Debiana i opiece nad nimi przy wykorzystaniu dużego repozytorium Subversion. Jednakże Joey Hess, ma problemy z implementacją i proponowanymi usprawnieniami. Graham Wilson również pokazał inną metodę importu nowych zewnętrznych archiwów źródeł.
Debmirror – ankieta. Goswin von Brederlow chciałby wiedzieć jak ludzie używają pakietu debmirror służącego do utrzymywania częściowych kopii archiwum Debiana. Przepisał większą część pakietu dążąc do stworzenia czystszego kodu i dodania elastyczności w wyborze metody ściągania plików. By zająć się konfiguracją oczekuje na sugestie.
Poprawne korzystanie z zależności budowania. Joey Hess odkrył lukę w polityce dotyczącą zależności budowania. Wouter Verhelst wyjaśnił w jaki sposób Build-Depends i Build-Depends-Indep miały być sposobem na ułatwienie automatycznego budowania pakietów i zasugerował przepisanie odnośnego akapitu polityki.
Debian-Installer – spotkanie robocze. Na listę debian-boot wysłano zaproszenie na 8 Spotkanie Dewloperów Linuksa w Oldenburgu, ponieważ szykuje się tam debian-installer debcamp. Impreza odbędzie się w ostatni weekend września w niemieckim Oldenburgu. Kilku deweloperów pracujących nad pakietem debian-installer zapisało się już na udział w spotkaniu.
Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały niedawno dodane do Debiana lub zawierają ważne poprawki.

  • athena-jot — Print out increasing, decreasing, random, or redundant data, one per line.
  • axiom — General purpose computer algebra system.
  • bookcase — An application for keeping track of your books.
  • gnuift — GNU Image Finding Tool – index and search images by content.
  • gtkguitune — Guitar and other instruments tuner.
  • gtranslator — PO-file editor by the Gnome I18N team.
  • pconsole — Parallel console shell for administering clusters.
  • potrace — Utility to transform bitmaps into vector graphics.
  • quagga — Inofficial successor of the Zebra BGP/OSPF/RIP routing daemon.

Pakiety osierocone. W tym tygodniu osierocono 17 pakietów. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 212 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich opiekunów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i zmień jego tytuł na ITA:.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem dwn@debian.org.
Tłumaczenie: Bartosz Zapałowski, Jacek Politowski, Michał Politowski, Bartosz Feński aka fEnIo.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: zapal.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →