Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego, które przewiduje w paragrafie drugim, iż „dokumentację składa się w formie papierowej i elektronicznej, w formacie Word”. Powinno być jeszcze napisane, że składający dokumentacje zobowiązany jest mieć na sobie buty marki… O nie! Nie chcę być posądzony o kryptoreklamę.
Resztę felietonu możecie przeczytac na stronie vagla.pl.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: vagla.pl.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →