Ralf Noden oraz aktualny koordynator KDE – Stephan Kulow oglosili wstępny szkic planu wydań KDE 3.2. Pierwsza alpha ma zostać ogłoszona tuż po konferencji Kastle w Novych Hradach, tzn. 8 września. Wersja finalna planowana jest na 8 grudnia, zatem KDE 3.2 możemy się realnie spodziewać ok. 21 grudnia, na co wskazują moje wczesniejsze doświadczenia. Ale i tak po Kastle wszystko, i to naprawdę wszystko jak to już bywało w przypadku poprzednich konferencji, może się zmienić.

Stworzeniu planu wydań towarzyszyły liczne wątpliwości i kontrowersje o to jak ma wyglądać następne KDE. Między innymi, padały różne wizje:

  • szybkiego wydania w terminie ok. września, ze względu na dużą liczbę zmian w stosunku do gałęzi 3.1. De facto lista zmian jest niemała, znacznie przewyższa ilość zmian między 3.0 a 3.1, a niektóre z nich mają szczególne znaczenie, vide: migracja na vfolders, zintegrowana aplikacji PIM – kontact, poprawki i rozszerzenia do khtml autorstwa developerow Apple (sportowane z Safari), a także, jeśli dobrze pójdzie, asynchroniczne ładowanie wtyczek netscape w konquerorze. Chodziło o to, żeby jak najszybciej dać użytkownikom najnowsze KDE, przy okazji dopuszczając zwiększenie liczby błędów. Zakładano natychmiastowe zamrożenie KDE HEAD i skierowanie wszystkich sił na bug hunting. Pomysł został ostatecznie zablokowany przez twórców Kolab – aplikacji klient/serwer ułatwiającej pracę grupową. Jest on realizowany jako projekt dla rządu niemieckiego, przez firmy, które wygrały przetarg i które zastrzegły, że ukończenie Kolaba wraz wyłapaniem większych błędów jest niemożliwe do września, a KDE 3.2 z bardzo rozbudowanym PIM nie mogłoby się ukazać bez aplikacji, będącej podstawą dla całego rozwiązania.
  • wydania tradycyjnego, tj. wg. tego samego planu co wcześniej. Wcześniejszy plan nakreślony przez Dirka Muellera (koordynatora wydań KDE 3.0 i 3.1) sprawdził się i większość developerów opowiadało się za nim. Zakłada on podział na wydanie główne (np. 3.1), dla którego przewiduje minimum pięciomiesięczny okres prac poprzedzający wydanie oraz dwa wydania o charakterze poprawkowym (np. 3.1.1) nad którymi prace miałyby trwać co najmniej dwa miesiące.
  • wydania przedłużonego, gdzie jako datę wydania proponowano luty 2004 i ew. zmianę wersji na 4.0 ze względu na liczbę zmian. Ten pomysł upadł ze względu na ostry sprzeciw Kulowa oraz większości core-developerów.

Można powiedzieć, że zwyciężyła tradycyjna wersja wydawania z tą różnicą, że pierwszą alphę zaplanowano na wrzesień, aby możliwie najszybciej użytkownicy zyskali dostęp do nowinek.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: djurban.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →