Przed wami kolejny odcinek DWNa, wieści ze świata Debiana. Tym razem wyjątkowo dużo osób pomagało przy tłumaczeniu. Podziękowania kieruję do alphy (za przetłumaczenie znacznej części tekstu), Piotra 'pitkaliego’ Kalinowskiego za swój wkład. Za poprawki dziękuję honejowi, bluszczowi i Bartoszowi Feńskiemu. Oby tak dalej 🙂 Zapraszam do lektury.

Witaj w jedenastym w tym roku numerze DWN, tygodniku dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Od pewnego czasu francuska grupa i francuski oddział Free Software Foundation Europe (ABUL) starają się o zaklasyfikowanie Free Software jako nietykalnego światowego dziedzictwa kulturowego przez UNESCO.
Debata wyborcza Debiana. Tegoroczna debata wyborcza na IRC odbyła się 7 marca, słuchało jej około stu osób. Po wyjaśnieniu swoich stanowisk przez kandydatów, debata zakończyła się kilkoma humorystycznymi akcentami. Martin Michlmayr prawdopodobnie by wygrał gdyby tylko kandydaci mogli głosować (nie mogąc jednocześnie oddawać głosów na siebie). To zdaje się wskazywać, że Branden Robinson nie osiągnął jeszcze swojej mocy wyboru. Być może amatorska satelita Bdale Garbee odwraca ten efekt. Moshe Zadka zaznaczył, iż chciałby, aby jego kadencja (gdyby został wybrany) została pamiętana jako ta, która ustanowiła pokój na świecie, jednak podejrzewa on, że jest to równie mało prawdopodobne, jak cele pozostałych kandydatów. W międzyczasie Manoj wysłał drugie wezwanie do głosowania.
Debian na konferencji OpenOffice.org. Chris Hall, Rene Engelhard i Jan-Hendrik Palic będzie reprezentował Debiana na konferencji OpenOffice.org na Uniwersytecie Hamburskim, w Niemczech, 20-21 marca. Chris wygłosi referat opisujący proces tworzenia debianowych pakietów OpenOffice.org. Będzie to przegląd technik wykorzystanych do zbudowania OpenOffice.org i zintegrowania go z systemem operacyjnym. Omówi on także pewne ważne sztuczki, narzędzia i zasoby dla twórców pakietów.
Zarządzanie czcionkami w Debianie. Colin Walters pisał o Debian Font Manager (defoma), który był używany do instalacji fontów. Jednak istnieje także fontconfig, zapewniający aplikacjom bardziej ogólny sposób odnajdywania i używania czcionek, wykorzystywany już w kilku aplikacjach. Emile van Bergen zaproponował płynne dwustopniowe przejście, które nadal używa defomy, ale idzie w kierunku fontconfig.
Stan interfejsu GTK dla instalatora Debiana. Sebastian Ley wysłał raport o stanie interfejsu GTK dla instalatora Debiana. Dołożono wysiłków, aby wszystkie potrzebne biblioteki były dostępne jako udeby, jednak interfejs wciąż jeszcze nie nadaje się do użytku. Potrzeba jeszcze sporo odpluskwiania, musi być też opracowana i zaimplementowana jego integracja z instalatorem. Ten zrzut ekranu nie jest może piękny dla oka, ale pokazuje poczynione postępy. Pomoc, uwagi i dyskusja są mile widziane.
Udostępnianie list dyskusyjnych w formacie Mailbox. Josip Rodin zastanawiał się, czy Debian powinien publikować archiwa list w postaci plików mbox bezpośrednio na swoich stronach, bowiem odkryłoby to wiele cennych dla spamerów danych, co może być dobre lub złe: wszystkie message-ID zmniejszyłyby „używalność” baz spamu, chociaż osoby zapisane w polu Sender mogą być zasypane spamem. Santiago Vila myśli, że jest to zły pomysł i zaproponował przyjrzenie się sposobowi, w jaki Geocrawler i Sourceforge obsługuje listy. Osamu Aoki uważa, że to zależy od tego, jak dane są publikowane. Twierdzi, że użycie kompresji gzip byłoby najlepsze.
Ujednolicenie polityki PAM. Sebastian Rittau mówił o słabościach polityki PAM. Według niego większość pakietów źle używa PAM do autentykacji. Wszystkie one instalują plik konfiguracyjny w katalogu /etc/pam.d/ i wyglądają podobnie. Steve Langasek przygotował łatkę dodającą obsługę mechanizmu dołączania danych.
Zgodność z LSB 1.3? Gerhard Tonn uruchomił najnowszy zestaw testów LSB na Woodym dla architektury S/390. Użył zmodyfikowanego glibc i pax tak, jak to opisał Anthony Towns. Wyniki są bardzo obiecujące poza tym, że jest około 50 niepowodzeń w dziedzinie „umiędzynarodowienia” (i18n), która jest częścią LSB od wersji 1.3. Jest to spowodowane tym, że nie wszystkie stosowne łatki zostały zaaplikowane w pakietach Woodiego. To samo się tyczy sida.
Pakiety Potato w Woodym. Johann Glaser zastanawiał się, czemu nadal tak wiele pakietów w Woodym (i sarge oraz sidzie) jest podlinkowanych z potato. Jego troska wynikła z istnienia zepsutego serwera mirrorującego, który nie posiada już Potato. Nie wszystkie pakiety zostały zaktualizowane od czasu wydania Potato, stąd nie wykorzystują one tzw. pool’a. To się zmieni, gdy tylko Potato zostanie usunięty z głównych archiwów.
Czy PHPNuke jest wolnym oprogramowaniem? John Goerzen zastanawiał się, czy ważna uwaga, która została dodana do licencji PHPNuke zabrania modyfikacji i prac pochodnych. Autor chce, by informacja o prawach autorskich była widoczna na końcu każdej strony generowanej przez PHPNuke. Branden Robinson zgodził się z tym i dodał, że dodana część licencji jest bardziej restrykcyjna niż tzw. BSD advertising clause.
Przegląd IPv6 w Debianie. Massimo Di Nitto ogłosił powstanie strony ze szczegółowymi informacjami o wsparciu dla IPv6 w pakietach Debiana. Pakiety są klasyfikowane według rozmaitych kryteriów. Statystyki są generowane dynamicznie.
Przybliżanie Debiana niepełnosprawnym. Mario Lang ogłosił niedawno utworzoną listę debian-accessibility. Lista ma służyć do koordynacji poszukiwań, identyfikacji, dyskusji oraz poprawianiu elementów systemu operacyjnego Debian związanych z dostępnością dla osób niepełnosprawnych. Dotyczy to ludzi z problemami słuchu, wzroku, jak również dotkniętych upośledzeniami fizycznymi ograniczającymi ich zdolności do pisania na klawiaturze itp.
Czy licencja LPPL jest wolna? Martin Pitt pakietuje latex-ucs i zastanawiał się czy licencja LaTex Project Public License (LPPL) z dodatkowymi zezwoleniami ze strony autora jest zgodna z Debian Free Software Guidlines. Branden Robinson wyjaśnił, iż nie doszło do zgody jeśli chodzi o tą licencję. Trwają jednak negocjacje pomiędzy Debianem a deweloperami LaTeXa i Branden jest przekonany, iż osiągnięty zostanie porozumienie zadowalające obie strony.
Poprawki Bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

Pakiety Nowe lub Warte Uwagi. Następujące pakiety zostały niedawno dodane do Debiana lub zawierają ważne poprawki.

  • asciijump — Small and funny ASCII-art game about ski jumping.
  • checkpw — checks password which is stored in ~Maildir/.password.
  • gkrellmd — Multiple stacked system monitors: 1 process [daemon].
  • gpsmanshp — A Tcl interface to shapelib.
  • idn — Command line and emacs interface to GNU libidn.
  • k3b — A sophisticated KDE cd burning application.
  • mb2md — Converting Mbox mailboxes to Maildir format.
  • mcvs — Version control system built around CVS.
  • toppler — Clone of the „Nebulous” game on old 8 and 16 bit machines.
  • trackballs — An OpenGL-based game of marbles through a labyrinth.

Pakiety Osierocone. W tym tygodniu osierocono 4 pakiety. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 178 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich koordynatorów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i przeadresuj ją do ITA:.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem dwn@debian.org.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: zapal.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →