Oto siódme z kolei wydanie cotygodniowych wieści o Debianie. Zaprzęgnięty ispell powinien sprawić, że nie musicie już tak intensywnie szukać literówek. Chciałbym też podziękować Jackowi Politowskiemu za pomoc przy tłumaczeniu. Zapraszam do lektury.

Witaj w siódmym w tym roku numerze DWN, tygodniku dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Jako dodatek do raportu FLOSS sponsorowanego przez Komisję Europejską, naukowcy z Stanford University’s Institute for Economic Policy Research zaprojektowali kolejny przegląd i poprosili społeczność o wsparcie. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy (GNU/)Linux jest jedynym nowych i wolnym systemem operacyjnym, zainteresuj się projektem ReactOS, którego celem jest implementacja wolnej wersji NT.
Wybory Prowadzącego Projekt Debiana. Manoj Srivastava ogłosił ostatni dzień okresu nominacyjnego. Platformy kandydatów powinny być opublikowane 15 lutego a odrzuceni 21 lutego. David B. Harris i Adam Heath zgłosili się do przeprowadzenia debaty DPL na IRC, prawdopodobnie pod koniec miesiąca. Do tej pory zgłosili się Moshe Zadka, Bdale Garbee, Martin Michlmayr i Branden Robinson.
Analiza Kręgu Kluczowego Debiana.. Lars Wirzenius przeanalizował kręgi kluczowe (keyrings) Debiana (GnuPG i PGP). Odkrywa, że 769 kluczy jest mocno ze sobą powiązanych, dzięki czemu wszystkie klucze są osiągalne przez inne (przez dwukierunkowe sygnatury). Niestety, jego badania również odkryły, że 487 kluczy nie należy do zestawu kluczy powiązanych. Peter Palfrader wspomniał o analizie zaufania na kręgu kluczowym Debiana, który prowadzi.
Projekt Okrężnego Serwera Czasu. Adrian von Bidder poprosił osoby mające komputer ze stałym adresem IP o uruchomienie ntpd i zaoferowanie go do publicznego użytku na okrężnym (round robin) DNS time.fortytwo.ch. Powodem tej prośby jest to, że niektóre publiczne serwery czasu (te wymienione na ntp.org) mają problemy ze zbyt dużym natężeniem ruchu. Dalej doniósł, że otrzymał wiele pozytywnych odzewów, ale żaden z nich nie pochodził od administratorów oficjalnych maszyn projektu, na których również działają serwery NTP.
Po Co Kilka Wersji BerkeleyDB? Will Lowe zastanawiał się, czemu Debian dystrybuuje 4 wersje BerkeleyDB. Spowoduje to problemy z integralnością, gdy dwie różne wersje są pośrednio połączone z tym samym procesem (np. przez łańcuch Apache, mod_perl i libberkeley-db-perl). Matthew Wilcox wyjaśnił, że są pewne niekompatybilności plików binarnych i nie ma narzędzia do obniżenia wersji bazy danych.
Usunięcie mICQ z Debiana? Martin Loschwitz zaproponował całkowite usunięcie mICQ z Debiana, ponieważ oryginalny autor umieścił szkodliwy i niezrozumiały żart w postaci kawałka kodu, omijając przy tym testy opiekuna. Anthony Towns poprosił wszystkich opiekunów o sprawdzanie zmian w kodzie przed umieszczaniem go w pakiecie. Branden Robinson już teraz czyta każdą linię pliku różnic, która jest aplikowana do jego pakietów XFree86. Rüdiger Kuhlmann później poinformował, że problemy zostały rozwiązane a dany kawałek kodu został zastąpiony. Martin Loschwitz również wysłał uaktualnienie.
Zmiana Nazwy ITP – Runda Druga. Bas Zoetekouw ogłosił drugą rundę zmiany nazwy zgłoszeń błędów Intent To Package (ITP – do spakietowania) na Request For Packaging (RFP – żądanie spakietowania). Wcześniej próbował kontaktować się ze zgłaszającymi, ale dla 143 pakietów nie otrzymał odpowiedzi. Luca De Vitis zastanawiał się, czy byłoby lepiej od razu zamknąć te zgłoszenia błędów, ponieważ nikt nie spakietował odpowiadających pakietów w przeciągu roku. Może to oznaczać, że nie ma już zainteresowania takim pakietem.
Najlepsze Sposoby na Zamykanie Błędów przez Pliki Zmian. Joey Hess przypomniał deweloperom, że pliki zmian (Changelog) powinny opisywać tylko zmiany w zawartości pakietu. Deweloperzy nie powinny używać linii w stylu „* To nie jest błąd – zamyka: #XXX” do zamykania błędów. W takich sytuacjach, błąd powinien być zamknięty przez wysłanie opisu na adres XXX-done@bugs.debian.org. Podobna sprawa pojawiła się wcześniej, ale dopiero teraz Developer’s Reference Manual określa jasno poprawny tok postępowania.
Debian Opisany w Studium Przypadku. Colm MacCárthaigh oraz Colin Whittaker zaprezentowali na SAGE-IE, Irlandzkiej gałęzi Gildii Administratorów, skupiający się na Debianie referat dotyczący najlepszych praktyk zarządzania systemem operacyjnym. Artykuł podkreśla silne zasady Debiana oraz jego spójność, bezpieczeństwo i niezawodność. Ilustruje również fakt, że Debian jest doskonałym wyborem dla aplikacji wysokiej dyspozycyjności, a zarazem niskich nakładów na ich utrzymanie.
Wyniki Przeglądu Bezpieczeństwa. Opublikowano wyniki zeszłorocznego przeglądu bezpieczeństwa. Najciekawszym (lub raczej najgorszym) przypadkiem jest osoba, która utrzymuje około 4000 systemów Potato, których nie może łatwo zaktualizować. Ogólnie wygląda na to, że wielu administratorów wolałoby raczej pozostać przy starym wydaniu stabilnym, zanim zaktualizują je do nowego, jeszcze przez około rok po wydaniu nowej dystrybucji stabilnej. Z tego powodu osoby zajmujące się bezpieczeństwem Debiana (tzw. security team) postarają się wspierać Potato do końca czerwca 2003.
Projekt Debiana na Desktop Linux Summit. Projekt Debiana ogłosił swój udział w mającym odbyć się w przyszłym tygodniu w San Diego Desktop Linux Summit. Niezależnie od ogłoszonych niedawno rezygnacji firm i organizacji z obecności na Desktop Linux Summit, projekt Debiana utrzyma stoisko na terenie wystawowym. Bdale Garbee weźmie również udział w panelu dotyczącym przyszłości GNU/Linuksa na desktopach.
Prace nad OpenLDAP 2.1. Alexey Chetroi chciał wiedzieć, czy ktoś zajmuje się pakietowaniem OpenLDAP 2.1, ponieważ obecna wersja 2.0 ma pewne problemy w obsługą połączeń TLS. Roland Bauerschmidt wyjaśnił, że grupa opiekunów pracuje nad tym, ale pakiety potrzebują testowania zanim zostaną wydane.
Utrzymywanie Wielojęzycznej Dokumentacji. Craig Sanders zauważył, że wzrastająca liczba dużych pakietów przeznaczonych tylko dla danego języka się pojawiła w archiwach Debiana. Zasugerował, by te pakiety były zebrane w odpowiednim podkatalogu w katalogu /doc/. Jednakże, ponieważ chciał, by to się odbyło poniżej katalogu pool zamiast oddzielnej (wirtualnej) sekcji pakietów, jego pomysł raczej nie zostanie zrealizowany.
Licencja czy Prawa Autorskie? Antoine Mathys zastanawiał się jakie są prawdziwe różnice pomiędzy licencją a prawami autorskimi. Sean Perry wyjaśnił, że licencja jest dokumentem potwierdzającym nadane lub zastrzeżone prawa. Branden Robinson dalej stwierdził, że prawo autorskie jest prawnym pojęciem nadającym (możliwe do negocjacji) przywileje monopolowe autorom do kopiowania, modyfikowania i dystrybucji fizycznej formy „pracy”.
Uaktualnienie Debian Zaurus. Matt Zimmerman wydał uaktualnienie raportu o Debianie na handheldach w ogólności i Zaurusie w szczególności. Dodał krótką część, w której opisuje gdzie byliśmy i gdzie teraz jesteśmy w obecnym rozwoju. Pakiety Opie dla przykładu chodzą ze sobą wspaniale i powoli wkradają się do dystrybucji niestabilnej. Phil Blundell spakietował dla Debiana pewne części projektu desktopowego GPE, bazującego na X11 i GTK.
Poprawki Bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

 • w3mmee-ssl — Wyciek informacji o ciasteczkach (cookies).
 • w3m — Wyciek informacji o ciasteczkach (cookies).

Pakiety Nowe lub Warte Uwagi. Następujące pakiety zostały niedawno dodane do Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • atlantik — Klient monopd dla KDE.
 • ccze — Potężny, modularny program do kolorowania logów.
 • kaboodle — Wbudowany odtwarzacz mediów dla KDE.
 • kaudiocreator — Nakładka na koder audio i program do zgrywania płyt CD.
 • kbounce — Jezzball clone for the K Desktop Environment.
 • kenolaba — Enolaba board game for KDE.
 • kfouleggs — KDE clone of the Japanese PuyoPuy game.
 • kile — The KDE Integrated LaTeX Environment.
 • klickety — Clickomania-like game for KDE.
 • klineakconfig — KDE configurator for lineakd.
 • kolf — Gra w minigolfa dla KDE.
 • ksocrat — Słownik angielsko-rosyjski i rosyjsko-angielski.
 • megami — Blackjack game for KDE.
 • sip — Python/C++ Bindings Generator.
 • subproject-howto — Debian Subproject HOWTO.
 • w3c-dtd-xhtml — W3C eXtensible HyperText Markup Language (XHTML) DTD.
 • wflogs — The modular firewall log analyzer of the WallFire project.

Pakiety Osierocone. W tym tygodniu osierocono 3 pakiety. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 165 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich maintainerów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i przeadresuj ją do ITA:.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na twój mail pod adresem dwn@debian.org.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: zapal.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →