Tekst: Microsoft zatrudnił urzędnika Komisji Europejskiej UE Detlefa Eckerta – ten rozpocznie prace 1. grudnia. Obie strony i sama Komisja stwierdzają zgodnie że nie ma konfliktu interesów – choć wiadomym jest że Eckert zajmuje się tematyką antymonopolową, projektem eEurope, międzynarodowymi aspektami e-commerce czy bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej..

Widać MS chce zadbać o zaplecze polityczne jeszcze zawczasu – biorąc pod uwagę decyzje rządów niektórych europejskich krajów o stosowaniu w administracji otwartych standardów i rozwiązań Open Source – można się spodziewać że nie będzie to ostatni nabór wśród wysokich rangą urzędników UE na ciepłe posadki MS. O tych którzy pracują na umowę o pracę możemy się dowiedzieć. A o tych którzy prowadzą (osobiście lub z rodziną) własną działalność jako samodzielni konsultanci na zlecenie MS możemy się tylko domyślać..

The Register
Archiwalny news dodany przez użytkownika: ramroz.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →