Pojawiła się kolejna wersja PostgreSQL – wolnej i darmowej bazy danych pracującej na systemach Linux. Jest to wydanie zawierające przede wszystkim poprawki błędów, które zostały znalezione w poprzedniej wersji. Autorzy zalecają jak najszybszą aktualizację do wersji 7.2.2. Nie jest konieczne 'zrzucanie’ baz i ich ponowne 'wciąganie’ przy aktualizacji z wersji 7.2.x. PostgreSQL 7.2.2 można pobrać np. z ftp://ftp.postgresql.org/pub/v7.2.2/postgresql-7.2.2.tar.gz lub z jednego z mirrorów. Poniżej lista zmian.

 • Allow EXECUTE of „CREATE TABLE AS … SELECT” in PL/PgSQL (Tom)
 • Fix for compressed transaction log id wraparound (Tom)
 • Fix PQescapeBytea/PQunescapeBytea so that they handle bytes > 0x7f (Tatsuo)
 • Fix for psql and pg_dump crashing when invoked with non-existent long options (Tatsuo)
 • Fix crash when invoking geometric operators (Tom)
 • Allow OPEN cursor(args) (Tom)
 • Fix for rtree_gist index build (Teodor)
 • Fix for usage of partial indexes for relations other than first in joins (Tom)
 • Fix for dumping user-defined aggregates (Tom)
 • Contrib/intarray fixes (Oleg)
 • Fix for complex UNION/EXCEPT/INTERSECT queries using parens (Tom)
 • Fix to pg_convert (Tatsuo)
 • Fix for buffer overrun in handling long datetime input (Thomas, Neil)
 • Fix for buffer overrun in repeat() (Neil)
 • Fix for buffer overrun in lpad() and rpad() with multibyte (Neil)
 • Fix for buffer overrun in SET TIME ZONE and TZ env var (Neil)

Archiwalny news dodany przez użytkownika: pbs.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →