Bez większego echa 16 sierpnia weszła w życie Ustawa o Podpisie Elektronicznym. Wraz z nią wydano szczegółowe rozporządzenia : Dz.U. 128 z 2002r. Zdania co do jakości samej ustawy są podzielone. Ze wstępnej lektury widać, że rozporządzenia zawierają kilka błędów merytorycznych (np. algorytmy DSA, ECDSA, ECGDSA nazwane są algorytmami „szyfrowymi” co stoi w jawnej sprzeczności z ich zastosowaniem — DSA to Digital SIGNATURE Algorithm i jako taki nie ma nic wspólnego z szyfrowaniem), a także problemów technicznych (np. pośredni wymóg aby funkcja skrótu liczona była w bezpiecznym urządzeniu szyfrującym – co w zasadzie eliminuje z tego typu zastosowań karty elektroniczne). Zapewne jednak lista wad jak i zalet pojawi się po dokładnej analizie merytorycznej samych rozporządzeń. Z mojego punktu widzenia ciekawym jest jak w tę ustawę wpisze się praktyka korzystania z otwartego oprogramowania.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Artur Karazniewicz.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →