Krakowski ComArch i Interia podpisały z województwem małopolskim umowę, na mocy której zajmą się opracowaniem portalu dla mieszkańców tego regionu kraju. Nowy site ma się składać z dwóch części – informacyjnej, dzięki której będzie można uzyskać informacje, po które dziś trzeba było dzwonić do rozmaitych urzędów, oraz usługowej.

Dzięki nowej witrynie będzie możliwe składanie wniosków o wydanie prawa jazdy, paszportu itp. za pośrednictwem internetu. Jak całość będzie funkcjonowała w praktyce, dowiemy się do 2005 roku. Projekt jest budowany w oparciu o .NET. Szkoda, że nie pomyślano o Wolnym Oprogramowaniu. Może, póki nie jest za późno i site jeszcze nie powstał, RWO powinno głośno zaprotestować?

Oryginalna informacja prasowa ComArchu:

W dniu 8 sierpnia 2002 podpisana została pomiędzy Województwem Małopolskim a Konsorcjum ComArch S.A., ComArch Kraków S.A. i Interia.PL S.A. umowa wykonawcza na realizację serwisu internetowego „Wrota Małopolski”. Umowę podpisali Marszałek Województwa Marek Nawara oraz Profesor Janusz Filipiak – Prezes Comarch S.A.

„Wrota Małopolski” będą portalem internetowym nowej generacji, który powstaje jako realizacja Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i składał się będzie z dwóch integralnych części – usługowej – służącej obywatelom i podmiotom prawnym województwa małopolskiego do korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez urzędy administracji samorządowej województwa oraz informacyjnej – oferującej zarówno odbiór jak i dostarczanie informacji o wszelkich możliwych zasobach województwa – urzędach, kulturze, sporcie, komunikacji, wydarzeniach itp.

„Wdrożenie systemu e-Government przez ComArch wyznacza strategiczny kierunek rozwoju spółki. Uważamy, że sektor publiczny jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów rynku informatycznego w Polsce. Sukces tego projektu będzie jednak również zależał od tego czy będziemy w stanie zmienić sposób myślenia i sposób działania społeczeństw lokalnych” mówi Janusz Filipiak, Prezes ComArch S.A.

Docelowo rozwiązania tworzone w ramach „Wrót Małopolski” mają umożliwić wszystkim mieszkańcom Małopolski i firmom funkcjonującym w województwie dostęp do urzędów poprzez komputer osobisty, telefon komórkowy, WAP lub GPRS niezależnie od miejsca pobytu. Założeniem urzędowych serwisów informacyjnych jest danie szansy podmiotom na publikowanie istotnych informacji bez ponoszenia dodatkowych nakładów z ich strony. W ramach projektu zostanie stworzony interaktywny system informacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który funkcjonował będzie w oparciu o zasoby informacyjne lokalnych i regionalnych instytucji rozwojowych, a także organizacji samorządu gospodarczego Małopolski.

„Wrota Małopolski” mają na celu utworzenie nowej internetowej społeczności województwa małopolskiego mającej dostęp do urzędów przez Internet. W taki sposób będzie można niebawem zorganizować np. wydanie paszportu czy duplikatu prawa jazdy. Już wkrótce możliwe będzie załatwienie wszystkich procedur w urzędzie z wykorzystaniem elektronicznego podpisu.

Rozwiązanie zastosowane w Województwie Małopolskim znacznie usprawni obieg informacji, zaktywizuje rozwój ekonomiczny regionu, oraz wymusi tworzenie nowych, bardziej postępowych regulacji prawnych. Ostatecznie rozwój e-Government może doprowadzić do bezpośredniej demokracji poprzez organizowanie debat w sieci, prowadzenie wielowątkowych forum dyskusyjnych, czy organizowanie głosowań przez Internet. Małopolanie będą komunikować urzędom swoje potrzeby i oczekiwania posiadając jednoczesny dostęp do informacji publicznych, oficjalnych dokumentów i procedur administracyjnych.

Rewolucyjne jest podejście urzędu do obywatela, który w momencie pełnego funkcjonowania „Wrót Małopolski” będzie traktowany jak prawdziwy klient i będzie obsługiwany profesjonalnymi systemami CRM (Custormer Relationship Management).

Ważna jest rola „Wrót Małopolski” w wypełnianiu luki, jaka pojawiła się pomiędzy rozwojem technologii internetowych, a rozwojem edukacyjnym społeczeństwa. Portal będzie wkrótce realizował szeroko pojęte nauczanie na odległość (e-learning), dzięki któremu Małopolanie będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności i nabywania nowych poprzez zaawansowane i personalizowane narzędzia edukacyjne dostępne przez Internet.

To kolejny „niestandardowy” projekt firmy ComArch. Wcześniej krakowska firma podjęła się stworzenia wraz z radiem RMF FM portalu Interia czy stworzyła platformę CASPER, która służy zwiększaniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Realizacja I fazy projektu – do końca listopada bieżącego roku. planuje się kolejne uruchomianie wszystkich funkcjonalności systemu. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2005 rok. Projekt będzie realizowany w oparciu o technologie .NET firmy Microsoft.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →