Jak podaje Newsroom Chip’a: Szóstego sierpnia 2002 roku zmarł Edsger Wybe Dijkstra – jeden z pionierów współczesnej informatyki. Wsławił się on m.in. artykułem z 1968 roku, w którym postulował usunięcie polecenia GOTO ze wszystkich języków programowania wysokiego poziomu. Powszechnie uważa się, że propozycja ta przygotowała grunt pod obowiązujące przez długie lata programowanie strukturalne – gmatwające programy GOTO zastąpiono „eleganckimi” pętlami WHILE-REPEAT czy REPEAT-UNTIL. Holendrowi przypisuje się również stworzenie tzw. semaforów sterujących procesami systemu operacyjnego i pierwsze zastosowanie w informatyce terminów „wektor” i „stos”.

Co ciekawe, po – zdawałoby się – pełnej realizacji jego postulatów, nie darzył on zbytnią sympatią nowych języków programowania. Uważał m.in., że C++ i Java są jedynie językami „półobiektowymi”. Inną ciekawostką związaną z osobą Dijkstry były dość niecodzienne metody tworzenia programów. Jak sam opowiadał na ubiegłorocznej konferencji komputerowych weteranów, zwykle pisał kod dla procesorów, które jeszcze nie istniały. Dzięki temu w trakcie powstawania aplikacji mógł on zgłaszać uwagi na temat możliwych do wprowadzenia poprawek w architekturze przyszłej kości. Powodowało to, że zarówno procesor, jak i przeznaczony dla niego program były gotowe niemal w tym samym czasie. Edsger Wybe Dijkstra miał 72 lata.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: truszek.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →