Gazeta Prawna opublikowała artykuł, w którym wyjaśniane jest oficjalne stanowisko ministerstwa finansów w sprawie podatku od darmowego opodatkowania. Wynika z niego, że wolne i darmowe oprogramowanie rozprowadzane na licencji GNU GPL nie podlega opodatkowaniu, ponieważ jest skierowane do wszystkich osób z takimi samymi warunkami finansowymi (0 zł) i niemożliwe jest ustalenie jego wartości. Nie trzeba już będzie płacić podatku dochodowego za korzystanie z takiego oprogramowania. Jednak każdy przypadek korzystania przez podatników będzie rozpatrywany indywidualnie, tak więc może się okazać, że czasami ten podatek będzie trzeba zapłacić…

Poniżej zamieszczam kompletny tekst na wypadek zmiany URLa przez GP…

Darmowe programy wolne od podatku Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej On-Line

Zdaniem Ministerstwa Finansów w przypadku korzystania przez podatników z darmowych programów komputerowych nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Korzystanie z takiego oprogramowania nie podlega również opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie zajęło stanowisko w sprawie opodatkowania darmowego oprogramowania komputerowego. Problem ten poruszaliśmy m.in. w „GP” nr 98 z 2000 r., kiedy to opisywaliśmy przypadek, jak jeden z urzędów skarbowych uznał, że podatnik musi zapłacić podatek z racji używania systemu operacyjnego Linux oraz pakietu biurowego Star Office, rozpowszechnianych na podstawie nieodpłatnej licencji.

W piśmie podpisanym przez sekretarza stanu Jana Rudowskiego czytamy, że otrzymane przez osoby fizyczne nieodpłatne świadczenie w postaci darmowego oprogramowania, udostępnianego różnym podmiotom (w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą) w ramach Powszechnej Licencji Publicznej GNU – w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi dla użytkowników tego oprogramowania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Nie jest bowiem w takim wypadku możliwe ustalenie wartości pieniężnej przedmiotowego świadczenia w sytuacji, gdy świadczenie to adresowane jest do nieograniczonej ilości odbiorców na tych samych zasadach, w sposób nieodpłatny. Jednocześnie MF zastrzegło, że z uwagi na różnorodność form dostarczania nieodpłatnych programów komputerowych nie istnieje w tym przypadku możliwość przyjęcia ogólnej reguły postępowania.

Każdy przypadek korzystania przez podatników z darmowych programów komputerowych powinien być rozpatrywany indywidualnie. Nie można bowiem wykluczyć, że w określonych sytuacjach może powstać przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), czyli przychód z tytułu otrzymania przez podatników nieodpłatnych świadczeń.

Ponadto MF wyjaśniło, że darmowe korzystanie z oprogramowania nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 1997 r. nr 16, poz. 89), podatkowi temu podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju m.in. w drodze darowizny.

Nieodpłatne korzystanie z oprogramowania nie przybiera formy umowy darowizny, nie występuje tu też przypadek nabycia prawa majątkowego, jakim jest oprogramowanie komputerowe, ale fakt korzystania z tego oprogramowania.

Autorką artykułu GP jest Anna Koleśnik.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →