Właśnie jestem na świeżo po lekturze „Przeglądu Podatkowego 4/2002” a w szczególności artykułu artykuł autorstwa Marcina Chomiuka „Obrót oprogramowaniem komputerowym po nowelizacji ustawy o VAT”. Artykuł bardzo ciekawy… ale do rzeczy, czyli do pokrzepiającego fragmentu… zacytuję tu bezpośrednio…

[ciach] „Należy jednocześnie podkreślić, że nowela przewiduje _specyficzny_moment_powstawania_obowiązku_podatkowego_w_przypadku_licencji_udzielanyc h_niodpłatnie. Przepis ten wprowadza zatem instrument, który – przy oszacowaniu wartości usług udzielania licencji – pozwoli na opodatkowanie VAT transakcji nieodpłatnych. Znamienne jednak, że będzie on miał zastosowanie ( i tu jest najlepsze 🙂 – dopisek by PaWell ) jedynie do nieodpłatnych transakcji wewnątrzkrajowych ( nie odnosi się bowiem do importu usług ). Po pierwsze, w przypadku nieodpłatnego udzielenia licencji przez firmę zagraniczną firmie polskiej – powstaje wątpliwość, czy można wogóle mówić o imporcie usług. Zgodnie bowiem z definicją ustawową „import usług” to usługa świadczona w Polsce, za którą _należność_ przekazywana jest podmiotowi zagranicznemu. Natomiast w tej sytuacji nie będzie należności. Po wtóre nawet gdyby stwierdzić, że mamy doczynienia z importem usług licencji ( podobnie jak to miało miejsce dotychczas przy nieodpłatnych czynnościach opodatkowanych, dla których obowiązek podatkowy został określony jako wcześniejsze z dwóch zdarzeń – płatność lub upływ terminu płatności ) obowązek podatkowy nigdy nie będzie mógł się przekształcić w zobowiązanie podatkowe, gdyż w sposób oczywisty oba te zdarzenia nie wystąpią w ramach niodpłatnego udzielenia licencji.” [ciach]
WOW ! 🙂
I jeszcze dopisek do poprzedniego: „Zgodnie z omawianymi rzepisami w takim przypadku obowiązek podatkowy pozostanie na zasadach ogolnych czyli z chwilą wystawienia faktury VAT, nie później jednak niż 7 dnia od daty wykonania usług. Ponieważ w praktyce faktura najprawdopodobniej nie zostanie wystawiona, powstaje pytanie, kiedy nastąpiło wykonanie usługi, czy w chwili wydania oprogramowania (..ciach..) czy może w chwili uplywu terminu na jaki została zawarta umowa licencyjna (ciach)”.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: PaWell.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →