Od kilkunastu godzin użytkownicy FreeBSD 5.0-CURRENT, mogą cieszyć się pęłnym wsparciem ACLi przez oprogramowanie służące do współdzielenia plików przy pomocy protokołu SMB znanym jako Samba w wersji 2.2.0. Pomimo tego, że prace na samym kodem ACLi w jądrze systemu są dosyć intensywne nie powinno być żadnych problemów przy wykorzystywaniu tego mechanizmu. Użytkownikom nie ufającym lini -CURRENT pozostaje cierpliwie czekać na 5.0-RELEASE,które spodziewane jest w okolicach wakacji.

 Date: Tue, 24 Apr 2001 19:17:52 -0400 From: Chris Faulhaber  To: trustedbsd-discuss@TrustedBSD.org Subject: Native ACL support for Samba  With the release of Samba 2.2.0, samba offers ACL support to remote clients. I just committed the changes to the FreeBSD CVS tree required to allow Samba to access the FreeBSD ACLs. With an updated -current system and samba-devel port (define WITH_ACL_SUPPORT), Windows NT 4.0 and 2000 clients can now remotely manipulate ACLs. Testing and comments are appreciated.  In addition, the ACL utilities, getfacl and setfacl, have been updated to fully make use of the ACL editing library. They should compile on most ACL-enabled systems (tested on Linux + ACL patches) with little or no change.  For the requisite screenshot, see http://www.fxp.org/jedgar/ACL/ :) 

Archiwalny news dodany przez użytkownika: ns88.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →