Na stronach Polskiej Grupy Użytkowników Linuksa pojawił się list Agnieszki Bohosiewicz, aktualnego prezesa (prezeski?) PLUGu. Agnieszka informuje, że podczas Pingwiariów marcowych odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie grupy. Jego celem będzie wyłonienie nowego zarządu. Obecny nie może działać ze względu na rezygnację Adama Kaliszewskiego ze stanowiska skarbnika oraz brak czasu Emila Stępniewskiego (sekretarzowi powiększyła się rodzina). Więcej informacji na ten temat znajdziecie w cytowanym poniżej liście.

Drogie koleżanki, drodzy koledzy
Szereg przyczyn wywołał konieczność wybrania nowego zarządu. Przede wszystkim, nasz nieoceniony skarbnik Adam Kaliszewski zajął bardzo poważne stanowisko w bardzo poważnej firmie i niestety nie będzie w stanie, z powodów czasowych, dalej pełnić swojej funkcji. Rozumiemy to i cieszymy się, że osiągnął sukces zawodowy.
Wszyscy członkowie zarządu chcieliby być w porządku wobec osób, które obdarzyły ich zaufaniem. Niemniej, niektórzy z nas przestali dysponować wystarczającą ilościa wolnego czasu, którą mogliby poświęcić na rzecz PLUG. Powody takiej sytuacji są różne: wspomniany już awans na stanowisko dyrektorskie, zmiana pracy, a nawet powiększenie rodziny (serdecznie gratulujemy!).
Nadal wszyscy się bardzo lubimy ale po prostu każdy z nas rozumie, że inni muszą poświęcać swój czas pracy, rodzinie, a funkcje społeczne realizowane są w ramach wolnego czasu, którego zabiegani ludzie zupełnie nie mają.
Niestety nie jesteśmy w stanie — bez ponownych wyborów — dokonać wymiany tylu członków zarządu, zwłaszcza, że chodzi między innymi o kluczowe osoby czyli skarbnika i sekretarza. W związku z tym Zarząd PLUG uznał za słuszne zwrócić się do członków PLUG o wybór nowego zarządu. Naszym zamiarem nie jest wymiana całego zarządu, jedynie zwolnienie z obowiązków tych z pośród członków, którzy nie mają czasu. Oczywiście, wybór należy do członków PLUG.
Adam swoją rezygnację złożył w lipcu 2001. Jak widać, potrzeba zmian istniała dość długo, lecz najbliższą okazją do uregulowania sytuacji w zarządzie są właśnie te, najbliższe Pingwinaria.
Nadzwyczajne Walne Zebranie PLUG odbędzie się 16 marca 2002 roku w Centrum Konferencyjnym ,,Czarny Potok” w Krynicy. Pierwszy termin wyznaczono na godzinę 20:00, drugi termin na 20:30. Celem Zebrania będą wybory władz PLUG.
Z upoważnienia Zarządu PLUG
Agnieszka Bohosiewicz, prezes PLUG
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →