Ze względu na to, iż używam i tłumaczę na bieżąco Sylpheed, nie wypada mi nie powiedzieć, że pojawiła się jego nowa wersja oznaczona numerkiem 0.7.1. Lista zmian poniżej, a pobrać go można ze strony domowej programu lub stąd, gdzie jest też małe uaktualnienie polskich komunikatów.

 • Zaimplementowano kopiowanie wiadomości między folderami różnego typu
 • Załączono przekazywanie wielu wiadomości
 • Większość dowiązań klawiszy można sobie ustawiać
 • Standardowe skróty w menu zmieniono tak, że jako klawisz modyfikujący używany jest klawisz Ctrl
 • Zaimplementowano skrót klawiszowy do szybkiej zmiany menu
 • Zaimplemetowano szybkie tworzenie reguł filtrowania
 • „Pokaż wszystkie nagłówki” wyświetla nagłówki w bieżącym widoku wiadomości
 • Poprawiono okno dialogowe zapisu pliku
 • Dodano opcję ’–send’
 • Można wybrać cytowaną część wiadomości poprzez zaznaczenie tekstu w widoku wiadomości
 • Adres 'Od’ dowawany jest teraz do 'Kopia’ gdy 'Odpowiedz wszystkim’ jest używane na wiadomościach mających nagłówek Odpowiedz-Do
 • Wprowadzono obsługę Mac OS X (Darwin)
 • Ctrl-Enter działa teraz w oknie tworzenia wiadomości
 • Kompiluje się kompilatorami innymi niż gcc
 • Naprawiono 'wypadanie’ programu w architekturze 64-bitowej
 • Naprawiono 'wypadanie’ programu podczas błędu ładowania czcionek
 • Poprawiono niektóre błędy w podpowiadaniu adresów
 • Poprawiono kilka innych błędów

Archiwalny news dodany przez użytkownika: pbs.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →