Od kilku godzin mamy nowe wydanie Samby. Aktualna wersja nosi numer 2.2.3 i wnosi sporo innowacji. Chyba największe, to aktualizacja backendu LDAP oraz istotna rozbudowa demona winbindd. Oprócz tego pojawiło się kilka nowych parametrów obsługujących m.in. unixowe rozszerzenia CIFS oraz tzw. device mode drukarek. Dokładna lista zmian zawiera 49 pozycji.

Dotychczasowy kod obsługujący katalogi LDAP nosił znamiona eksperymentalnego i generalnie znany był z tego, że były z nim problemy. Obecny wynik dość znacznego wkładu pracy pozwala sądzić, że współpraca Samby z LDAP jest teraz bardziej dopracowana. Samba korzysta z usług katalogowych do przechowywania kont użytkowników. Koncepcyjnie tak samo robi Novell NDS oraz MS ActiveDirectory (choc mechanizmy dostępu są inne). Umożliwiają to zdefiniowane atrybuty i klasy obiektów sambaAccount. Szczegóły są w pliku examples/LDAP/samba.schema.
Zmiany w demonie winbindd są dwojakiego rodzaju. Jedne dotyczą poprawek znanych przecieków pamięci (winbindd potrafił się cokolwiek „rozrastać” w trakcie normalnej pracy). Drugie powiększają grono wspieranych platform systemowych. Obecnie zatem winbind może działać na ystemach:

  • GNU/Linux
  • Solaris
  • SGI IRIX
  • HPUX 11.x

Jest to oczywiście możliwe pod warunkiem poprawnego działania systemu Name Service Switch w każdym z powyższych systemów.
Mniejsze zmiany, to dodatkowe parametry w smb.conf i stojąca za nimi funkcjonalność. Są to:

  • unix extensions
  • default devmode

Pierwszy włącza rozszerzenia opracowane przez HP. Umożliwiają one lepszą obsługę CIFS po stronie systemów Unix. Oznacza to m.in. obsługę symbolicznych i twardych dowiązań (symbolic links, hard links). Rozszerzenie musi być włączone po obu stronach – klienta i serwera. Rzecz jasna ma zastosowanie tylko w systemach Unix.
Drugi pozwala na radzenie sobie z problemami „drukarkowymi”. Jeśli Samba udostępnia drukarki systemom Windows NT/2k/XP (czyli poprzez SPOOLSS RPC), to każda drukarka posiada swój Tryb Urządzenia (Device Mode). Definiuje on ustawienia drukarki, takie jak rozmiar papieru, jego orientacja, etc. Tryb jest determinowany przez sterownik drukarki, a więc nie może być wygenerowany przez Sambę, bo nie może ona uruchamiać kodu sterowników dla platformy win32. Stąd też, domyślnie zwracana jest wartość pusta (NULL). Niestety niektóre sterowniki są problematyczne i potrafią w takim przypadku m.in. „zatopić” Explorera albo spooler drukarki po stronie klienta (spoolsv.exe). Parametr „default devmode” jest więc środkiem zaradczym na sterownik, który nie potrafi (choć powinien) poprawnie wygenerować sobie kodu trybu.
Wszystkie zmiany są opisane na stronie wydania 2.2.3.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: mimir.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →