Jak pisaliśmy przed dwoma tygodniami, policja wspólnie z przedstawicielami BSA wtargnęła do pomieszczeń firmy Altkom i zarekwirowała sprzęt i oprogramowanie tej firmy szkoleniowej. Marcin poinformował nas, że sprawa ta ma dalszy ciąg – Altkom przyznał się do popełnienia błędu w interpretacji umowy licencyjnej Oracle i zapłaci 100’000 zł na rzecz jednej z fundacji charytatywnych. W zamian za to Oracle postara się o umorzenie postępowania prowadzonego przez wrocławską prokuraturę.

Tego typu oświadczenie najprawdopodobniej spowoduje spadek zainteresowania mediów tą sprawą, która początkowo — właśnie ze względu na wspólny atak policji i BSA — wywołała sporo kontrowerji. Mamy nadzieję, że tak się jednak nie stanie, a brutalne metody działania prywatnej organizacji odejdą w przeszłość – czy to z własnej inicjatywy BSA, czy też na mocy wyroku sądowego. Działania te powodują duże straty wśród kontrolowanych firm, z których część nigdy nie miała kontaktu z pirackim oprogramowaniem.

Pełen tekst oświadczenia publikujemy poniżej.

Altkom Akademia S.A. oświadcza, że popełniła błąd w interpretacji umowy licencyjnej Oracle poprzez wykorzystywanie oprogramowania Oracle w działalności edukacyjnej o charakterze szkoleniowym. Oracle Polska Sp. z o.o. przyjmuje deklarację Altkom Akademii S.A. o dobrowolnym przekazaniu 100 000 PLN na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo jako zadośćuczynienie błędu, o którym mowa w pkt.1. Oracle Polska Sp. z o.o., po wypełnieniu przez Altkom Akademia S.A. zobowiązania, o którym mowa powyżej, podejmie wszelkie działania zmierzające do szybkiego umorzenia postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu. Oracle Polska Sp. z o.o. i Altkom Akademia S.A. przystępują niezwłocznie do rozmów, których celem jest wypracowanie form współpracy z poszanowaniem praw obu Stron i w interesie klienta.

Za Zarząd
Oracle Polska Sp. z o.o.

Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →