Przedstawiamy najnowsze wydanie DotGNU Weekly News – to już czwarty numer, którego tłumaczenie ukazuje się na naszych łamach. Wersja tekstowa tradycyjnie znajduje się tutaj)
Zapraszamy do lektury…

 Ten tydzień w DotGNU - nr 4 (12 listopada 2001) ============================================= Zajrzyj na http://dotgnu.org po ogólne dodatkowe informacje  W tym wydaniu:  * Potrzebni asystenci opiekunów projektu autoryzacji GlobalLogin * Nowe wersje Portable.NET i pnetlib * Stan prób Free Software w Java   Potrzebni asystenci opiekunów projektu autoryzacji GlobalLogin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mason Ham pracuje nad końcowymi przygotowaniami do wydania (na GPL) w pełni funkcjonalnego systemu wirtualnej identyfikacji GlobalLogin zaimplementowanego w Java. Od czasu, kiedy oczekiwał wysokiego za- interesowania tym systemem szuka trójki ludzi zainteresowanych po- mocą w opiece nad systemem. Dla każdego obszaru "database", "crypto" i "servlets" poszukiwany jest jeden sub-opiekun. Kontakt z Masonem Ham można uzyskać przez mail pod adresem mlham at zambit DOT com.   Nowe wersje Portable.NET i pnetlib ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wydano Portable.NET 0.2.2 and pnetlib 0.0.6 :  Strona Web : http://www.southern-storm.com.au/portable_net.html Pobranie  : http://www.southern-storm.com.au/download/pnet-0.2.2.tar.gz Biblioteka : http://www.southern-storm.com.au/download/pnetlib-0.0.6.tar.gz  Główne zmiany w tym wydaniu dotyczą modułu wykonawczego i linkera.  Moduł wykonawczy zna teraz większość zestawu instrukcji TL.  Główne nie działające to wyjątki, interfejsy, delegacje i końcowe  wywołania (tail calls).   Moduł może uruchomić "Hello World" nieco lepiej niż ten z poprzedniego wydania. Ponieważ metody wirtualne już działają, można używać klas  strumieni w "System.IO" by zrobić poprawki na "stdout".   Stan prób Free Software w Java ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zapytany o stan prób Free Software w Java Brain Jones dał mi  taką odpowiedź:  Za wyjątkiem AWT mogę powiedzieć, że podstawowe komponenty w większoś- ci działają. Są rzeczy, takie jak oczyszczenie kodu JNI tak by spraw- dzał wyjątki nieco dokładniej oraz możliwość użycia APR (Apache Porta- ble Runtime) by uczynić kod bardziej przenośnym na inne platformy bez  tak dużego wysiłku. Kilka miejsc w kodzie zawiera UNIX-isms ('uniksy- zmy' - kawałki kodu specyficznego dla UNIX) których być nie powinno.  Nie sądzę, by SecurityManager był zintegrowany z każdą metodą tak jak  przypuszczano, że będzie.  Miłoby było obsłużyć wiele języków w kodach Java i natywnym, ale może  to być zbyt kosztowne. Nie jestem zbyt przekonany do naszej implemen- tacji text/string/character, która jest inna od tej, jaką używa gjcs... ponieważ wygląda na to, wszystkie testy Mauve kończy błędnie. W każdym razie nie ma jeszcze wykonanej odpowiedniej ilości testów Mauve by  powiedzieć, że działa dobrze, bo test Mauve nie ma zbyt dużej funkcjo- nalności.   To jest zła strona... druga strona to wielokrotne VM używające niektó- rych form Classpath i możesz na nich uruchomić pewne aplikacje.   Współdziałanie z Mauve jest naprawdę proste i jeśli tylko znasz Java  możesz tu sporo wnieść.    Pozdrowienia, Norbert Prawa do "Ten tydzień w DotGNU" zastrzeżone (c) 2001 Norbert Bollow. Dosłowne kopiowanie i dystrybucja całości jedynie za zgodą wyrażoną w dowolnej formie, z zastrzeżeniem dostarczenia tej informacji.   

Archiwalny news dodany przez użytkownika: pbs.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →