Logo Hadopi

Francja zmienia swoją politykę dotyczącą walki z nielicencjonowanym rozpowszechnianiem treści. Wczoraj opublikowano tam dekret, na mocy którego agencja Hadopi traci prawo odcinania użytkowników od internetu.
Prawo tworzące Hadopi (Wysoki urząd ds. rozpowszechniania utworów i ochrony praw w Internecie) weszło w życie w połowie 2009 roku. Agencja miała prawo do ostrzegania użytkowników, że naruszają prawo autorskie, a jeśli trzykrotne upomnienie nie odnosiło skutku – do odcinania ich od internetu. Przez cztery lata funkcjonowania tego prawa, Hadopi wysłała ponad półtora miliona „pierwszych ostrzeżeń”, 139 tysięcy „drugich ostrzeżeń”, a 29 spraw skierowała do sądu. Zaledwie jedna sprawa zakończyła się piętnastodniowym odcięciem oskarżonego od dostępu do internetu.
Kara odcięcia dostępu do sieci została uznana przez ministra kultury Francji za „nieproporcjonalną” i Hadopi nie będzie już miała prawa jej nakładania. Agencja będzie w dalszym ciągu zwalczać komercyjnych dostawców treści rozpowszechnianych bez licencji.

Oznaczone jako → 
Share →