Logo ONZ

Electronic Frountier Foundation zwróciła uwagę na opublikowany właśnie przez ONZ raport autorstwa Franka La Rue „Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression„.
Autor raportu zwraca uwagę na fakt, że choć rozwój nowoczesnych technologii zwiększył możliwości komunikacji i ochrony wolności wypowiedzi, ochrony anonimowości oraz szybkiej wymiany informacji, to jednak jednocześnie zwiększyły się możliwości państw związane z podsłuchem, nadzorem i wpływaniem na prywatną komunikację obywateli. Co istotne, choć ze względu na bezpieczeństwo państwa lub walkę z przestępczością powinno się dopuszczać (w drodze wyjątku!) śledzenie działalności sieciowej, w wielu państwach wciąż brakuje praw regulujących te kwestie. Raport podkreśla fakt, że prawo do prywatności jest często rozumiane jako niezbędne do realizowania prawa do wolności wypowiedzi. Nadmierne integrowanie w prywatność może bezpośrednio i pośrednio ograniczać wolny rozwój i wymianę myśli. Naruszenie jednego [prywatności] może być jednocześnie przyczyną i skutkiem naruszenia drugiego [rozwoju i wymiany myśli].
Podsumowując, Frank La Rue podkreśla że państwa muszą pamiętać, że wolność wypowiedzi oraz prywatność powinny być w centrum ich polityk regulujących nadzór obywateli, oraz rekomenduje m.in. wprowadzanie prawa gwarantującego, że nadzór komunikacji elektronicznej powinien być wyłącznie uzasadnionym wyjątkiem, obywatele powinni mieć prawo dowiedzenia się, że byli inwigilowani, a nielegalny podsłuch transmisji – zarówno państwowy jak i prywatny – powinien być karany.
Warto przejrzeć cały dokument (to zaledwie 22 strony), bo można w nim znaleźć uogólnione przykłady naruszenia swobody komunikacyjnej, cenzurowania sieci z powodów politycznych oraz i legitymizowania podsłuchiwania komunikacji mieszkańców innych państw.

Oznaczone jako → 
Share →