W piątek, 7 czerwca, 2013 o godzinie 9:30 rozpocznie się druga edycja Otwartego Kongresu FLOSS. Wydarzenie to będzie miało miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizatorami spotkania są stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Linuxa (PLUG) oraz Instytut Informatyki przy Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Otwarty Kongres FLOSS to spotkanie naukowe środowiska akademickiego oraz ludzi szeroko rozumianego świata nauki i rynku IT, organizowane przez Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polską Grupę Użytkowników Linuxa (PLUG), które skierowane jest zarówno do naukowców, doktorantów, studentów, licealistów, profesjonalistów, jak i do osób, które niedawno zainteresowały się naukami informatycznymi, Wolnym Oprogramowaniem lub problematyką szeroko rozumianej otwartości nie tylko w kontekście czysto technicznym.
W programie znajdują się zarówno oficjalne prelekcje, dyskusja panelowa, a także spotkania towarzyskie oraz dyskusje kuluarowe. Kongres ma charakter interdyscyplinarny. Oprócz wykładów technicznych odbędą się także prelekcje z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, ekonomii, filozofii idei otwartości i zagadnień społeczno-socjologicznych związanych z tą problematyką.
W ramach prelekcji przewidziane są m.in. następujące wystąpienia:

  • Roman Bieda: „Ocena granic i warunków zapewnienia interoperacyjności programów komputerowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa autorskiego”,
  • Michał Woźniak: „Racjonalizacja finansowania struktury IT ze środków budżetowych na oprogramowanie, ze szczególnym uwzględnieniem pakietów biurowych”,
  • Michał Simiński, Jakub Sikora: „Analiza możliwości tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem nieodpłatnych środowisk”,
  • Rafał Malujda: „Czy metodyka wytwarzania oprogramowania w modelu Open Source jest w istocie metodyką zwinną? Uwagi na marginesie umów o wytwarzanie oprogramowania i umów wdrożeniowych w oparciu o metodologię Scrum”,
  • Anira Wojan „O potrzebie etyki maszyn liczących”,
  • Robert Partyka: „Ekonomia otwartości – przekształcanie problemów biznesowych w możliwości dzięki zastosowaniu filozofii FLOSS”.

Wprowadzenie do Kongresu wygłosi Michał “rysiek” Woźniak – prezes Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
Wśród zarejestrowanych i obecnych na wykładach uczestników rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki. Po części oficjalnej przewidziane jest After Party.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: http://kongresfloss.linux.org.pl
Link do wydarzenia:
Facebook: https://www.facebook.com/events/594889820529798/
Diaspora: https://diasp.eu/u/otwartykongresfloss

Oznaczone jako → 
Share →