Poniżej zamieszczamy przetłumaczony na nasz rodzimy język trzeci numer This week in DotGNU. Możecie w nim przeczytać o języku Mercury, GNU Common C++, Cashboksie – serwise aplikacji e-commerce itd. Tradycyjnie udostępniamy również wersję w tekstową tłumaczenia. Zapraszamy do lektury… (red.)

 Ten tydzień w DotGNU - nr 3 (2 listopada 2001) ============================================== Zajrzyj na http://dotgnu.org po ogólne dodatkowe informacje   Język programowania "Mercury"  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fergus Henderson z Uniwersytetu w Melbourne pracuje nad portem języka programowania UM "Mercury" pozwalającym na kompilację  z użyciem narzędzi developerskich DotGNU Portable.NET . Mercury posiada pewne unikatowe wymagania jeśli chodzi o lin- kowanie, a linker Misrosoftu niezbyt dobrze trzyma się tych  wymagań. Będzie to niezły zamach, jeśli połączymy Mercury z  naszym systemem, ponieważ jest to jeden z innych niż C# języ- ków, za którego sportowanie do .NET jako część projektu deve- loperskiego CLR zapłacił Microsoft.  http://www.cs.mu.oz.au/research/mercury/   GNU Common C++ ~~~~~~~~~~~~~~ Przewodniczący Komitetu Sterującego DotGNU David Sugar zogniskował się  przez tydzień nad GNU Common C++, będącym rdzeniem Środowiska Bezpiecznego Wykonywania (SSE) DotGNU. GNU Common C++ jest szkieletem C++ oferującym  przenośną obsługę wątków, gniazdek, dostępu do plików, demonów, trwałości, szeregowych I/O, parsowania XML i serwisów systemowych. Większość ostat- nich wysiłków poszło w tworzenie pewnego Common C++ 1.9.0 natywnie czys- tego dla win32 jak i zwiększenie ogólnej obsługi w GNU i posix. Z innych powodów przemyślano strategiczną konieczność zabezpieczenia, że demon  SSE będzie kompilował się natywnie i będzie dostępny na wszystkie plat- formy.   http://www.gnu.org/software/commonc++/CommonC++.html http://sourceforge.net/projects/cplusplus/   Definicja "serwisów web" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Termin "serwisy web" jest często używany bez dokładnej definicji  i nie zawsze jest rozumiany tak samo. Na liście developerów DotGNU zaproponowano następującą definicję:    "Serwisy web" są to wszelkie serwisy oferowane w sieci   (bez względu na technologie jakimi są dostarczane).    By uczynić to dokładnym powinniśmy dodać 1. Jako "serwis: rozumiemy nie tylko dostarczoną funkcjonalność  ale również pewne opisy tych funkcjonalności czyli jak te serwisy powinny być używane i jak są dostarczane.  2. Mówiąc, że serwis jest "oferowany w sieci" rozumiemy, że jest  oferowany w internecie poprzez standardowe protokoły, np. proto- koły otwarte, szeroko opisane i dostępne za darmo do implementacji dla każdego.   Cashbox - Serwis web aplikacji e-commerce ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ David Nicol, który utworzył tipjar.com w 1996 roku, opublikuje na GPL system katalogów/zamówień kont klientów (customer account) zwany "cashbox". Jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu kodu (napisany w Perlu) skontaktuj się z nim na cashbox@davidnicol.com  Pozdrowienia, Norbert Prawa do "Ten tydzień w DotGNU" zastrzeżone (c) 2001, Norbert Bollow. Dosłowne kopiowanie i dystrybucja całości jedynie za zgodą wyrażoną  w dowolnej formie, z zastrzeżeniem dostarczenia tej informacji. 

Archiwalny news dodany przez użytkownika: pbs.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →