Dla wszystkich zainteresowanych tym, co się dzieje w projekcie DotGNU – czyli próbie portowania microsoftowej platformy .NET na Linuksa – publikujemy tłumaczenie drugiego odcinka This week in DotGNU.

 Ten tydzień w DotGNU - nr 2 (26 października 2001) ================================================== CVM - "Skonwertowana Maszyna Wirtualna" masc - Projekt Wirtualnej Tożsamości Projekty Wirtualnych ID "wyścig koni" UDDI/WDSL - Katalogi serwisów web   Zajrzyj na http://dotgnu.org po ogólne dodatkowe informacje.   CVM - "Skonwertowana Maszyna Wirtualna" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ukazała się wersja 0.2.0 DotGNU Portable.NET zawierająca nowy runtime engine. Zamiast interpretować bajtowy kod IL bezpośrednio konwertuje go najpierw na inny kod bajtowy dla sprawniejszej maszyny wirtualnej,  zwanej "Converted Virtual Machine" (Skonwertowana Maszyna Wirtualna),  lub CVM. Silnik uruchamia "Hello World", chociaż jest to jedyna rzecz,  jaką można na nim teraz uruchomić. Rhys Weatherley, pierwszy autor i  lider projektu DotGNU Portable.NET cały czas pracuje nad implementa- cją instrukcji pozwalających uruchomić także inne przykłady.   Strona WWW : http://www.southern-storm.com.au/portable_net.html Pobranie  : http://www.southern-storm.com.au/download/pnet-0.2.0.tar.gz Biblioteka : http://www.southern-storm.com.au/download/pnetlib-0.0.4.tar.gz   masc - projekt Wirtualnej Tożsamości ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Projekt masc dostępny pod adresem http://sf.net/projects/masc doszedł do tego, że został umieszczony na liście http://dotgnu.org/proposals/ active.html. masc ma na celu zostać wnętrzem przetwarzającym (back- end) dla ogólnych przypadków uwierzytelniania, autoryzacji profilowa- nym przez użytkownika, z możliwością obudowania w dowolny sposób. Mario D. Santana, developer masc, zasygnalizował również projekt macsDG pozwalający w przyszłości połączyć macs z DotGNU poprzez tworzenie klientów macs i rozszerzanie serwerów macs aż do włączenia do demona Środowiska Bezpiecznego Wykonywania (SEE, Secure Execution Environment).  Projekty Wirtualnych ID "wyścig koni" (horse race) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DotGNU nie zamierza zajmować się tylko jedną techniką dotyczącą uwierzy- telniania/upoważniania/wirtualnego identyfikatora. Tak naprawdę jest  wiele rozsądnych dróg zaadresowania tego zbioru problemów, a ocenie jest bardzo trudno, jeśli nie jest to nawet nie możliwe, określić jakie rodzaje systemów będą chcieli używać użytkownicy internetu. Z tego powo- du Komitet Sterujący DotGNU nie będzie miał łatwo z wyborem jednego  dobrego projektu - jeśli to zrobimy, to mamy szansę "postawić na złego  konia". Nie, jednak lepiej będzie zorganizować "wyścig koni" różnych obiecujących technik i na koniec wybierzemy "zwycięskiego konia", gdy  jedna z porównywanych technik zbierze znaczącą ilość zainteresowanych  nią developerów i użytkowników systemu. Innymi słowy DotGNU daje użyt- kownikom wolność wyboru w zakresie systemu Wirtualnego ID, jakiego  zechcą używać (jeśli w ogóle zechcą). Sposób ten kontrastuje wyraźnie ze sposobem Microsoftu, który próbuje przeforsować pojedynczy, ściśle  określony system dla wszystkich (pozostający pod kontrolą Microsoftu). Informacje o tym, jak oficjalnie zarejestrować swój projekt i włączyć go do "wyścigu koni" dostępne są pod adresem http://dotgnu.org/proposals/    UDDI/WDSL - Katalog Serwisów Web ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ UDDI/WDSL jest serwisem wyszukiwawczym dla serwisów WWW. Różne biznesy i serwisy rejestrują się, a ty możesz potem szukać tych, których  chcesz używać. W tej materii także nie podjęto jeszcze żadnej decyzji,  na razie dyskusje na listach developerów DotGNU wskazują na to, że  DotGNU będzie korzystać z istniejących standardów zamiast robić swój  własny. Jedyny ważny wzgląd występujący w kontekście to fakt, że jest już dostępna implementacja Free Software (z licencją zgodną z GPL).  UDDI: http://www.uddi.org WDSL: http://www.w3.org/TR/wsdl jUDDI (GPL-compatible Free Software implementation): http://www.juddi.org   Pozdrowienia, Norbert Prawa do "Ten tydzień w DotGNU" zastrzeżone (c) 2001, Norbert Bollow.  Dosłowne kopiowanie i dystrybucja całości jedynie za zgodą wyrażoną  w dowolnej formie, z zastrzeżeniem dostarczenia tej informacji.  

Archiwalny news dodany przez użytkownika: pbs.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →