Natychmiastowe działanie Marcina Maja z serwisu Dziennik Internautów spowodowało reakcję PKN na zaistniałą sytuację. Wymiana mejli z rzecznikiem PKN – Panią Jagielską, zaowocowała informacją, że włączenie się w prace danego KT wcale nie jest takie trudne. O efektach będziemy informować na bieżąco.

Odpowiedź rzecznik PKN Ireny Jagielskiej:

Szanowny Panie,

We wszystkich sprawach merytorycznych decyzje są suwerennym przywilejem KT i PKN nie może i nie wtrąca się do tego. To nie PKN wypracowuje stanowisko. Opinie instytucji, których przedstawiciele *nie biorą* udziału w pracach KT, skierowane do PKN, zostały przekazane właściwemu KT, który mógł, ale nie musiał, brać ich pod uwagę.
W głosowaniu ISO biorą udział wszystkie kraje członkowskie, jeśli ich wolą jest wprowadzić standard niezgodny z dotychczasowymi, to jest to ich suwerenna decyzja. Gdyby to nie było możliwe, to nie wprowadzalibyśmy postępu technicznego…
Poza tym, najistotniejsze jest to, że Polskie Normy są do dobrowolnego stosowania,

PKN nie tworzy norm, bo: normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków… a jeśli Ux Systems i OpenOffice Polska nie biorą udziału w pracach KT, to niestety pretensje mogą mieć tylko do siebie, bo to oznacza, że normalizacja nie leży w spektrum ich zainteresowania.

Z wyrazami szacunku
Irena Jagielska
rzecznik
Archiwalny news dodany przez użytkownika: ptad.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →