Po szesnastu miesiącach intensywnych prac, najbardziej zaawansowa baza danych SQL na licencji opensource w wersji 8.4 została właśnie wydana przez deweloperów PostgreSQL.

Najnowsza wersja wnosi setki nowych usprawnień oraz rozszerzeń.
Najważniejsze z nich, to:

  • Window functions,
  • CTE (Common table expressions), WITH, WITH RECURSIVE,
  • domyślne wartości parametrów w funkcjach,
  • wielowątkowe odtwarzanie bazy danych,
  • poprawiona wydajność indeksów hash,
  • znacznie usprawniona implementacja pod-zapytań z wykorzystaniem [NOT] EXISTS,
  • znacznie udoskonalony „warm standby”,
  • sprytniejszy, i zautomatyzowany FSM,
  • bardziej inteligentny „odkurzacz” postgresowy- vacuum,
  • bardzo mocno poprawiony psql, teraz z możliwością edycji funkcji (ef)
  • Nowe dodatki: pg_stat_statements, auto_explain, citext, btree_gin.
  • Poprawiono sporo błędów od wydania pierwszej bety. Min słabszą wydajność COPY
  • Możliwa migracja w miejscu, przy użyciu pg_migrator, z wersji 8.3 do 8.4 (pg_migrator jest narazie w stanie beta)
  • nowe narzędzia do dokładniejszej analizy zapytań (poprostu rozszerzony explain)
  • znacznie więcej informacji na temat możliwych dead-locków

Szczegółowa lista nowości w tej wersji PostgreSQL (w jęz. angielskim) .

Źródełka do pobrania spod tego adresu

Są dostępne także instalatory pod Microsoft Windows, więcej informacji na w/w stronie.

Kilka przykładów nowej funkcjonalnosci:

Share →